Nye forsøg med slætstrategier viser, at selv med fire-ugers interval bliver fordøjeligheden af fjerde slæt for lav til højtydende malkekøer

Kvæg, Planter

Overvej ’plejer’ i din slætstrategi – 3. slæt bør målrettes opdrættet

Alt tyder på, at første slæt skal tages tidligere end normalt, og dermed kan der blive behov for seks slæt eller ændret slætstrategi.

Vinteren har været usædvanlig mild, og græsset vokser på livet løs. Alt tyder derfor på, at første slæt skal tages tidligere end sædvanligt. Derfor bør man overveje sin sædvanlige slætstrategi, hvor mange kører med fire ugers interval. Dels for at undgå ekstra høstomkostninger til et 6. slæt, dels fordi nye forsøg med slætstrategier viser, at selv med fire-ugers interval bliver fordøjeligheden af fjerde slæt for lav til højtydende malkekøer.

Sådan bør intervallerne ligge

Nye forsøg med slætstrategier viser nemlig, at faldet i fordøjeligheden af organisk stof er størst i 3. slæt. Kun ved et slætinterval på 21 dage mellem 2. og 3. slæt er det muligt at opnå en fordøjelighed af organisk stof over 76 procent. Derfor bør man overveje at øge slætintervallet mellem 2. og 3. slæt til 5-6 uger og målrette dette slæt til opdrættet. Til gengæld viser forsøgene, at faldet i fordøjelighed af organisk stof ved 4. slæt er væsentlig mindre, og derfor vil en forlængelse fra 4 til 5 ugers slætinterval ikke ændre fordøjeligheden af organisk stof markant. Tilsvarende kan intervallet mellem 4. og 5. slæt med fordel øges, da temperaturen ofte er lavere på det tidspunkt, hvorfor faldet i fordøjelighed af organisk stof er meget lav.

Intervallet mellem 1. og 2. slæt afhænger meget af, hvor tidligt 1. slæt høstes. Jo tidligere, jo større er græssets tendens til stængeldannelse til 2. slæt, hvorfor intervallet her bør reduceres til 3-4 uger. Derfor kunne en model til årets slætintervaller se sådan ud:
1. slæt – 4 uger – 2. slæt – 5-6 uger - 3. slæt - 5 uger - 4. slæt – 6 uger – 5. slæt

Forskel på blandinger

Forsøgene bekræfter desuden, at fordøjeligheden af organisk stof er højest i de hvidkløverbaserede blandinger. De kan med andre ord tåle et længere slætinterval og fortsat opnå en relativ høj fordøjelighed af organisk stof. Forsøgene viser også, at ændringen af fordøjeligheden næsten er ens mellem blandingerne. Det betyder, at en uge med ustadigt vejr medfører samme forringelse af fordøjeligheden i f.eks. blanding 45 som blanding 35. Endelig viser forsøgene, at blandinger med stor andel strandsvingel som blanding 49, bør høstes markant tidligere end de øvrige blandinger for at opnå samme fordøjelighed.

Du kan læse mere om forsøgene og de øvrige blandinger på landbrugsinfo.dk i Oversigt over landsforsøgene 2019 s. 328.

Figuren viser udviklingen i fk organisk stof for de udvalgte

Figuren viser udviklingen i fk organisk stof for de udvalgte blandinger 35, 45 og 49. Faldet i fk organisk stof er i gennemsnit af blandingerne hhv. 0,4, 0,5 og 0,8 enhed pr døgn for 1., 2, og 3. slæt. (Kilde:SEGES)

Vil du vide mere?