Jura

Opdatering: Landbrugspraktikanter – forlænget ophold i 3 måneder er nu muligt

Coronavirus: Landbrugspraktikanter, hvis opholdstilladelser udløber får nu mulighed for at få forlænget opholdsperioden fra 15 til 18 måneder frem til 25. september 2020.

Nyhed

23. marts 2020

 Opdateret 06. juli 2020

Landbrug& Fødevarer, 3F og GLS-A har anmodet ministeren om midlertidigt at forlænge opholdsperioden for de praktikanter, som allerede er i Danmark, med yderligere 3 måneder. Denne gang fra 15 til 18 måneder. Dette ønske har ministeren valgt at imødekomme.

Muligheden for at få forlænget landbrugspraktikanternes eksisterende opholdstilladelse forventes at træde i kraft 2. juli og vil gælde frem til den 25. september 2020.

Tidligere forlængelse af opholdstilladelsen

Dansk landbrug har i øjeblikket svært ved at få nye udenlandske landbrugspraktikanter til Danmark grundet coronavirus/COVID-19. Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter besluttet at ændre praktikantbekendtgørelsen, således at det bliver muligt for landbrugspraktikanter, der allerede er i Danmark, at få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 3 måneder.


Efter ansøgning kan der derfor fra den 25. marts 2020 gives forlængelse af opholdstilladelse som landbrugspraktikant, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 15 måneder i stedet for 12 måneder. Efter indgivelse af ansøgningen kan praktikanten fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse - også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.

Ansøgning om forlængelse skal indgives via ansøgningssiden på Nyidanmark.dk

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende, men indtil videre vil dette ikke være muligt, da SIRIs borgercentre er midlertidigt lukkede. Når det igen bliver muligt, skal der optages biometri, og SIRI vil i den forbindelse tage kontakt til dig.

Bemærk, at denne særordning kun gælder for tilladelser, der udløber inden 25. juni 2020 – og at den kun gælder for landbrugspraktikanter og ikke det øvrige grønne område, fx gartnerier.

Kilde: Nyidanmark

Vil du vide mere?