Aktuelt til Dyrlæger nr. 05 - 2016

Læs om: Ny version af planchen ’Sikker malkning’, Brug af patteforsegler, Kliniske registreringer i DMS, Oplysninger om dødelighed på DMS-rapporten, Risiko for IBR-smitte fra nordtyske besætninger.

 

 

Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger

 

Indhold:

Ny version af planchen ’Sikker malkning’

Brug af patteforsegler

Kliniske registreringer i DMS

Oplysninger om dødelighed på DMS-rapporten

Risiko for IBR-smitte fra nordtyske besætninger

 

 

Ny version af planchen ’Sikker malkning’

Sikker malkning er blevet opdateret og findes nu på otte sprog.

SEGES har udarbejdet en ny version af den kendte planche, ”Sikker malkning”, der heldigvis hænger i rigtig mange malkestalde. Den findes nu på 8 forskellige sprog – dansk, russisk, polsk, rumænsk, ukrainsk, tysk, hollandsk og engelsk. Planchen er kommet i nyt layout, og teksten er opdateret, så den er mere tidssvarende i forhold til management.

Baggrunden for at opdatere og oversætte planchen er bl.a. udviklingen i antallet af hæmstofuheld, der i 2015 var på 0,08 % af alle leverandørprøverne. De stoffer der hyppigst optræder, er penicillin i (74 %) af fundene og cloxacillin i (8 %) af fundene.

Der arbejdes med prøver over og under MRL værdien, selvom vi i Danmark har nul-tolerance for antibiotika. Påvisninger under MRL-værdien kan skyldes at koens udskillelse af antibiotika er forhalet udover den almindelige tilbageholdelse - fx grundet lav mælkeydelse. Når der påvises antibiotikarester over MRL-værdien er der oftest tale om en direkte fejl, hvor en behandlet ko er malket med i tanken indenfor tilbageholdelsesperioden.

Det er derfor vigtigt som dyrlæge at tage en snak med landmændene om, opmærkning af behandlede dyr og risikoen for forlænget udskillelse i specielt klinisk syge dyr.

Se og køb planchen Sikker malkning på www.maelkekvalitet.dk

Afdelingsleder Snorri Sigurdsson, sns@seges.dk


Brug af patteforsegler

Indberet korrekt, evaluer effekten og brug den rigtige applikator.

I forbindelse med goldning anvendes der i mange besætninger patteforsegler, enten som eneste produkt eller i kombination med antibiotika. Der ligger rigtig meget litteratur fra udlandet, der understøtter brugen af patteforsegler i forbindelse med goldning. Men derfor er det alligevel vigtigt, at evaluere effekten på besætningsniveau.

Indberetning
For at sikre korrekt registrering af brugen af patteforsegling er det med de nuværende funktioner i DMS nødvendigt, at der oprettes selvstændige diagnoser for goldbehandling og patteforsegling. Når landmanden registrerer goldning med både antibiotika og patteforsegler, skal han således aktivere to forskellige besætningsdiagnoser.

I DMS er der mulighed for at evaluere dynamikken i goldperioden ved forskellige management tiltag. Under fanen Analyser og lister – Analyseudskrifter kan du under ”Opret ny” finde oversigten Yversundhed, goldperiode (se eksempel nedenfor). Dynamikken i de fire muligheder kan anvendes ved evaluering af den generelle yversundhed.

Applikation
Der er de seneste år kommet nye produkter på markedet i gruppen af patteforseglere. Selve applikatorerne er forskelligt udformet (se nedenfor). En faglig anbefaling er at anvende typen med kort spids, fordi placering af produktet skal være i pattekanalen. De korte typer reducerer også risikoen for at beskadige pattekanalen, men husk at knække spidsen af forsigtigt, så den ikke bukkes.

For mange landmænd glemmer dette, eller de trækker hele hætten af.

Så tag en snak om korrekt indgivelse af IMM produkter (inklusiv hygiejne) ved næste rådgivningsbesøg.

Se ny film fra SEGES om intramammær behandling måske kan du bruge den til instruktion af landmænd…

 
a) Applikator med kort spids før fjernelse af hætte.
b) Applikator med kort spids efter fjernelse af hætte.
c) Applikator med lang spids.

Specialkonsulent Michael Farre, mifa@seges.dk

 

Kliniske registreringer i DMS

Sådan registrerer du resultaterne af dine kliniske undersøgelser i DMS.

Det er nu muligt at registrere resultaterne af de kliniske undersøgelser i DMS. Der er to indgangsvinkler til indberetning i billedet Kliniske registreringer. Du kan vælge at taste alle dyrenumre, eller du kan overføre dyrenumre fra Arbejdslisten.

Når OSR Arbejdslisten er sat op, så den udpeger de dyr, der skal undersøges af dyrlægen, kan alle dyrenumre overføres fra denne liste til billedet Kliniske registreringer

Overførsel af dyreoplysninger kan foretages fra begge faner. Kig efter disse ikoner:

Hvis du overfører dyr fra OSR Arbejdslisten, skal du, for at få de rigtige dyr på listen, være opmærksom på, at beregningsdatoen er korrekt. Du kan ændre beregningsdatoen ved at flytte OSR Arbejdslisten i kalenderen i Dagligt overblik.

Når alle dyrenumre er overført, er det muligt at udskrive et notatskema fra Kliniske registreringer, som kan bruges ved besøg:

Indtast de kliniske registreringer. Hvis du ønsker at tilføje andre kliniske registreringer, så kan disse vælges under fanen Vælg kolonner.

Seniorkonsulent Lone Waldemar, lnw@seges.dk

 

Oplysninger om dødelighed på DMS- rapporten Sygdomsopgørelse, ungdyr

DMS-rapporten Sygdomsopgørelse, ungdyr er blevet udvidet med en ”blok” med oplysninger om dødfødte kalve og døde kalve og ungdyr. Du kan generere rapporten under Analyseudskrifter. Vælg NyUdskrifter SundhedSygdomsopgørelse, ungdyr og Tilføj.

Dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@seges.dk

 

Risiko for IBR-smitte fra nordtyske besætninger

Dyrlæger, specielt i Sønderjylland, bør være opmærksomme på risikoen for indføring af IBR-smitte fra Nordtyskland. Slesvig-Holstein har pt Tysklands højeste forekomst af IBR. Der er i løbet af foråret observeret mindst fem nye udbrud i delstaten. BVD er fortsat relativt hyppigt forekommende. Der er i maj måned påvist PI-kalve i ni besætninger alene i Slesvig-Holstein. Omkring 0,07 % af alle fødte kalve i delstaten er PI-dyr.
Vær derfor opmærksom på grænseoverskridende trafik af klovbeskærere og andet servicepersonel.
Måske giver det god mening med en smittebeskyttelsesplan…

Dyrlæge Henrik Læssøe Martin, hlm@seges.dk