Statistik for salg af landbrugsmaskiner på det danske marked 2016

Det indsamlede datagrundlag for 2016 har vist sig at være ufuldstændigt og er derfor p.t. ikke tilgængeligt.