Foderblandere på katastrofekurs

For mange mælkeproducenter sparer vedligehold på foderblanderens knive. Men det kan give fodringsbetingede problemer og i værste fald koste døde køer.

SEGES oplever desværre, at mange mælkeproducenter glemmer at vedligeholde foderblanderen – eller sparer vedligeholdet væk. Det er fuldt forståeligt, at omkostninger skal jagtes, men vitale sliddele på foderblandere, som knive og sneglesko-/skær, skal skiftes. En kniv, som vist på fotoet, mister ikke blot sin funktion i forhold til oplukning af fibre og klumper i foderet, men kommer til at udgøre en alvorlig risiko for køerne, når små stålblade løsner sig og blandes ind i foderrationen.

Sneglesko og snegleskær

Mange vertikalblandere kan ikke blande kompakt fuldfoder eller andre tunge og findelte blandinger uden montering af sneglesko eller -skær. I mange tilfælde holder sneglesko eller -skær mellem et og to år, men mange glemmer at tjekke dem, og det kan også være svært at huske, hvordan de så ud som nye. En halvslidt sneglesko kan godt ligne en vedligeholdelsesomkostning, der kan udsættes et halvt år. Men i mange tilfælde er det en strategi, der giver store tab og uro i besætningen, fordi foderet står stille i blanderen med risiko for alvorlige fodringsbetingede problemer. Funktionen af sneglesko og -skær slides lige så stille væk, og mange opdager ikke problemerne, før de begynder at undersøge, hvad der giver nedsat produktivitet og sundhed i besætningen.

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 17 – 2016