Kvæg

Fælles indsats skal forbedre smittebeskyttelsen på kvægbedrifterne

God smittebeskyttelse er kvægbedriftens bedste forsikring mod sygdom. Derfor går kvægbranchens store spillere nu sammen om at hjælpe landmændene til at forbedre deres ’forsikringsvilkår’, hvor en lille indsats kan reducere store tab.

SEGES, Viking, Dyrelægeforeningen, Landbrug & Fødevarer, DLBR’s kvægrådgivere og medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim. Alle er de væsentlige spillere i kvægbranchen. Alle har de repræsentanter med daglig gang i landets kvægstalde. Og alle er de enige om, at smittebeskyttelsen på kvægbedrifterne kan forbedres. 

Samtidig viser en nylig undersøgelse, foretaget af SEGES, at mange kvæglandmænd efterlyser enkle råd til bedre smittebeskyttelse.   

Derfor lancerer ’spillerne’ nu i fællesskab en kampagne, der skal vise landmændene vejen til bedre smittebeskyttelse på den enkelte bedrift. Kampagnen skal blandt andet være med til at nå branchens mål om at udrydde Salmonella Dublin, men også løfte smittebeskyttelsen generelt på bedrifterne, forklarer sektordirektør Ida Storm, L&F Kvæg: 

”Vi kan konstatere, at der er potentiale til at forbedre smittebeskyttelsen på rigtig mange kvægbedrifter. Det potentiale vil vi gerne hjælpe kvægbrugerne til at udnytte. Der er tiltag, vi kan se, vil være oplagte at gøre for at mindske risikoen for fx Salmonella Dublin. Men der er også en række andre sygdomme, der kan smitte fra gård til gård eller internt på bedriften, og som god smittebeskyttelse kan dæmme op for,” forklarer Ida Storm. 

Lille indsats mindsker risiko for store tab på grund af smitte

Ifølge Ida Storm er kampagnen et led i en langsigtet indsats, og en god måde at sætte fælles fokus på en væsentlig udfordring. Hun sammenligner god smittebeskyttelse med en forsikring.
”Og med en lille indsats gør man risikoen for store tab meget mindre,” slår direktøren fast. 

Ida Storm er dog ikke blind for, at der er mange ting, man som kvægbruger skal have fokus på.  
”Men man skal starte et sted og huske på, at alt hvad man gør, er bedre end ingenting. Og så er det vigtigt, at man får en god snak med sin rådgiver om, hvilke indsatsområder, der er oplagte at starte med,” siger Ida Storm. 

Stil krav til besøgende på bedriften

Sektordirektøren understreger samtidig, at landmanden selv har ansvar for, at hans bedrift bliver beskyttet mod smitte. Derfor skal han heller ikke skal være bange for at stille krav til besøgende på bedriften.

”Smittebeskyttelse vedrører alle, der kommer på bedriften. Derfor er det er vigtigt, at det er noget, vi står sammen om på tværs af kvægklyngen.  At vi sammen finder nogle løsninger, der gør det nemt og naturligt at beskytte mod spredning af smitte. Og husk på, at ting, der kan synes besværlige i begyndelsen, med tiden bliver en vane. Derfor er det ekstra godt, at vi bakker hinanden op i de gode vaner,” lyder det fra Ida Storm. 

Billede 1

Repræsentanter for nogle af parterne i den fælles smittebeskyttelseskampagne på besøg hos mælkeproducent Jens Peter Skovsgaard, Branderup. Fra venstre: Dyrlæge Anne Skovgaard, Den Danske Dyrlægeforening, formand for L&F Kvæg, Christian Lund, administrerende direktør i VikingDanmark, Hans Peter Bay, dyrlæge og projektmanager Troels Löwig Larsen, Boehringer Engelheim og Jens Peter Skovsgaard.

Vil du vide mere?