Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Sygedagpengerefusion ved corona-relateret fravær samt barselsdagpenge til corona-ramte børnefamilier

Folketinget har den 9. december 2021 vedtaget en lov, som hjælper både arbejdsgivere og ansatte, når de ansatte er hjemme grundet corona.

Nyhed

29. november 2021

 Opdateret 17. december 2021

Loven betyder, at virksomheder kan få hjælp, hvis en ansat er hjemme grundet corona. Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og frem til den 28. februar 2022 og gælder i øvrigt også for selvstændige. Loven udspringer af den trepartsaftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 23. november 2021. 

Suspension af arbejdsgiverperioden 

Loven betyder, at virksomheder kan få refusion af sygedagpenge fra første sygedag (suspension af arbejdsgiverperiode), hvis den ansatte er konstateret smittet med corona eller efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation som nærkontakt til en smittet. Det er ikke tilstrækkeligt med en formodning om, at den ansatte er smittet med corona. 

Barselsdagpenge til corona-ramte børnefamilier

Loven betyder også, at forældre, der skal passe et barn, til og med 13 år, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution på grund af corona, kan få barselsdagpenge. Det er en forudsætning, at hjemsendelsen sker efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Ordningen giver ret til barselsdagpenge i op til 10 dage i perioden fra og med den 23. november til og med den 28. februar 2022. Det bemærkes, at ordningen ikke gælder i forbindelse med den generelle hjemsendelse af skoleelever m.v. hen over jul og nytår.

Ordningen minder om de muligheder, der tidligere var i brug under pandemien, men udløb den 1. juli i år. Det er værd at bemærke, at man til forskel fra tidligere kan få barselsdagpenge fra første dag uden først at skulle bruge omsorgsdage eller barnets 1. og 2. sygedag.

Læs mere om dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19

Kilde: Trepartsaftale af 23. november 2021 om midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19

L 98, 2021-22, Lov om ændring af sygedagpenge- og barselsloven, vedtaget d. 9.12.21

Vil du vide mere?