En struktureret forretningsudvikling styrker din forretningsidé

Mange landmænd arbejder med forretningsudvikling på bedriften.

Ofte er der tale om mindre initiativer, hvor man ikke behøver at være så struktureret, men i større projekter, er det afgørende, at man har en struktureret tilgang, for at man kan lykkes med sin forretningsudvikling.

I et projekt om forretningsudvikling har SEGES samlet de værkøjer, der er blandt de mest relevante for landmanden at anvende, når han skal forretningsudvikle. De skal hjælpe landmænd med at give sig i kast med forretningsudvikling på en organiseret måde.

”Det er vigtigt, at man finder ud af, om ens forretningsidé er bæredygtig på den lange bane. Derfor er det væsentligt at undersøge, hvordan forretningsidéen passer sammen med landmandens strategiske kontekst. Vi oplever ofte, at forretningsidéen er skæv i forhold til landmandens eksisterende forretningsmodel, og det er derfor vigtigt at finde frem til synergierne mellem landmandens eksisterende forretningsmodel og den nye forretningsidé. Derefter er der en væsentlig opgave i at undersøge potentialet for ens forretningsidé, herunder at sætte sig ind i markedet og finde ud af, hvilke områder man vil differentiere sig på, men også forholder sig til, hvem konkurrenterne og kundegruppen er, og om der overhovedet er potentiale for at sætte idéen i værk. Det arbejde kan værktøjerne hjælpe med at få sat i gang,” siger Kristian Skov, specialkonsulent i SEGES og deltager i projektet.

Forretningsudvikling kræver tid og prioritering
På Gaardbogaard gods arbejder man i dag struktureret med forretningsudvikling. Her forsøger man at lave en strategi samt fastsætte og få konkretiseret, hvilke projekter og forretningsområder man vil arbejde med fremadrettet. Den tilgang har dog ikke altid været den dominerende.
”Tidligere har vi arbejdet meget på tankeplan. Vi har løbende overvejet, hvordan man kan gøre tingene anderles, men vi har aldrig gjort det i en struktureret proces, og derfor er det ofte blevet ved tanken. Det har resulteret i, at der ikke har været den samme fremdrift, som hvis man tager forretningsudvikling ind som et decideret projekt eller en arbejdsopgave, siger Andreas Heegaard Christiansen, godsinspektør på Gaardbogaard gods.

At gå fra en forholdsvis usystematisk til en systematisk tilgang til forretningsudvikling er ikke en let overgang, specielt ikke, når man skal fokusere på den daglige drift, samtidig med, at man udvikler virksomheden. Ifølge Andreas Heegaard er det væsentligt, at man prioriterer forretningsudvikling som en konkret arbejdsopgave og samtidig afsætter tid til at realisere arbejdet. Det er dog også vigtigt, man inddrager både interne og eksterne interessenter i arbejdet og f.eks. får rådgivning.

”Man skal have nogle andres øjne på sine idéer, og nogle gange er der brug for et skub for at få processerne i gang, så man ikke stirrer sig blind på de ting, man altid gør, siger Andreas Heegaard Christiansen.

Struktureret forretningsudvikling giver en gevinst
Og når man netop går mere struktureret til udviklingen af sin virksomhed har det uden tvivl en gevinst for både arbejdsprocessen og udbyttet.

”Når du tager noget ind og arbejder seriøst med det som et forretningsområde, så får du tit en gevinst ud af det. Man kommer hurtigere frem til et resultat, men også mere sikkert frem til noget, der er rigtig for virksomheden. Forretningsudvikling kommer ikke af sig selv. Det kræver en dedikeret indsats for at lykkes med det, siger Andreas Heegaard.

Faktaboks
Projektet har arbejdet med to overordnede tilgange, som man kan tilgå arbejdet med forretningsudvikling; produkt- og procesinnovation.

Produktinnovation handler om at forretningsudvikle et nyt forretningsområde eller et produkt. Traditionelt har man ikke arbejdet så meget med denne form for forretningsudvikling i landbruget, men det vinder mere og mere frem, da mange landmænd er blevet optaget af nye afsætningskanaler og mulighederne for at få en større indtjening på de fødevarer, landmanden producerer.

Procesinnovation drejer sig om, hvordan du med udgangspunkt i en konkret idé optimerer arbejdet på din bedrift og udvikler den, så den bidrager til udviklingen af din virksomhed.