Jura

Ny, midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge – Covid-19

Ret til forlængelse af sygedagpengene i tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden fra 9. marts 2020 til 30. september 2020.

Folketinget har besluttet at udvide den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpengene i tre måneder som følge af COVID-19-situationen. Formålet med udvidelsen er, at ingen sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Med loven får tre grupper af sygedagpengemodtagere ret til at få forlænget sygedagpengeperioden i tre måneder:

  • Personer, hvor den almindelige sygedagpengeperiode på 22 uger udløber i løbet af perioden (§ 26).
  • Personer, der har fået forlænget sygedagpengene – fx fordi arbejdsevnen skulle afklares – men hvor forlængelsen ”udløber” i perioden (§ 26 a).
  • Personer, der får udbetalt sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på grund af en livstruende, alvorlig sygdom – men hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden (§ 26 b).

For personer, hvor sygedagpengene allerede er forlænget efter §§ 26, 26 a eller 26 b, bliver udbetalingen af sygedagpenge forlænget i endnu 3 måneder.

Inden den midlertidige forlængelse udløber, skal kommunen tage stilling til sagen efter de almindelige regler.

Kilde: Star.dk 

Vil du vide mere?