Planter

Registreringsnet uge 31: Skadegørere i majs, roer og kartofler

Der er ingen eller kun svage svampeangreb i majs. Der er udløst bekæmpelse af bederust i nogle sukkerroemarker.

4. registrering af bladsvampe i majs

4. registrering af bladsvampe i majs er foretaget. Der registreres i 12 pløjede og 8 upløjede marker, og alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

Der bedømmes procent angrebne planter, procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben og procent dækning på bladet, der støtter kolben. Endvidere bedømmes procent dækning på 2 blade over kolben hhv. på 2 blade under kolben. Bekæmpelsestærsklen er fastsat ud fra procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben.

Der er denne uge bedømt i 20 marker. Der er i 5 marker fundet angreb af majsøjeplet på bladet, der støtter kolben, hvor 1-50 procent af planterne havde angreb på bladet, der støtter kolben. Dækningen på bladet, der støtter kolben, er 0,01-0,1 procent dækning, dvs. meget svage angreb. 3 af de 5 marker er upløjet med forfrugt majs.

Der er i 2 marker fundet majsbladplet på bladet, der støtter kolben, hvor 0,05-10 procent af planterne havde angreb på bladet, der støtter kolben. Dækningen på bladet, der støtter kolben, er 0,05-0,1 procent dækning, dvs. meget svage angreb. Begge marker er upløjet med forfrugt majs.

Der er ikke fundet angreb af rust.

I pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 60 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Der skal samtidig have været mindst 1 risikoperiode (mindst 36 sammenhængende timer med bladfugt) for at udløse bekæmpelse. Pt. er denne tærskel ikke overskredet i nogen af de 20 marker i registreringsnettet. 

I upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for kraftige angreb højere. Nogen bekæmpelsestærskel er ikke kendt, men bekæmpelse vurderes aktuel, hvis over 20 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Pt. er denne tærskel kun overskredet i en enkelt mark. Dækningsprocenten på bladet der støtter kolben er her kun 0,05 procent dækning, så udviklingen anbefales fulgt lidt endnu, før beslutning om evt. bekæmpelse træffes. 

Beslutning om evt. bekæmpelse skal træffes inden sprøjtefristen, som er vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse.

Majsen er nu omkring vækststadie 51 til 65 (hanblomsterstand mærkbar til fuld blomstring).

7. registrering majshalvmøl

Forekomsten af majshalvmøl følges i 18 majsmarker fra uge 25 til og med uge 33 (15.-16. august). Majshalvmøl er et relativ nyt skadedyr i Danmark. For at følge udbredelsen har der de senere år været udstationeret feromonfælder. 

I den forløbne uge er der fanget majshalvmøl på 6 af 16 lokaliteter (1-3 majshalvmøl i alt i fælderne).

Fangsterne i fælderne kan ikke anvendes til at vurdere bekæmpelsesbehovet. Efter at Steward (samme aktivstof som i Avaunt) er blevet forbudt (evt. indkøbt mængde må anvendes indtil 20. september 2022), er der pt. ikke godkendte midler.

Lamdex har nogen effekt og må anvendes, hvis der også forekommer bladlus (mindre anvendelse til st. 51). 

2. registrering af bladsvampe i sukkerroer

NBR og Nordic Sugar følger hver uge forekomsten af svampesygdomme i sukkerroer fra den 21. juli, og resultaterne kan også følges på registreringsnettet. Data og kommentarer opdateres hver torsdag. 

Bederust findes nu udbredt i hele dyrkningsområdet med sukkerroer, og på nogle lokaliteter er der behov for bekæmpelse. Svampebekæmpelse i roer iværksættes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet. Bekæmpelse kan derfor iværksættes nu, og særligt i modtagelige sorter. Anvend 200-250 l vand, og sprøjtning bør foretages om morgenen på saftspændte planter. 

På få lokaliteter er der fundet meldug og Ramularia, men kun sporadisk.

På grund af en lidt bedre effekt mod rust anbefales Comet Pro med 0,3-0,5 l pr. ha. Det er særligt sorterne Davinci, Roxy, Nakskov og Fenja KWS, som er modtagelige for rust. Hold derfor særligt øje med disse sorter.

11. registrering af cikader i kartofler

Der blev opsat gule limplader i uge 20, og de første aflæsninger blev foretaget i uge 21. 

Behandling med 0,15 kg Mospilan i de først fremspirede marker med stivelseskartofler blev anbefalet i uge 24 og i de senere fremspirede marker i uge 25. Bekæmpelse var rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer.

Fokus blev herefter rettet mod bekæmpelse af cikadenymferne, og siden uge 27 er det gennemsnitlige antal nymfer pr. blad bedømt. Der registreres cikadenymfer på bladenes underside ugentligt ved at udtage det nederste, aktive blad fra i alt 10 planter. Der registreres til og med uge 33 (15.-16. august).

Antallet af cikadenymfer har været stigende i de fleste marker, og det blev anbefalet, at alle marker med cikadenymfer i stivelseskartofler blev behandlet med 0,25 kg Mospilan i den forløbne uge 30. Antallet af cikadenymfer var i uge 30 på samme niveau som i 2019, hvor der var relativ mange cikadenymfer.

Der er registreret cikadenymfer på 5 af 5 lokaliteter (i gennemsnit 0,2-0,4 nymfer pr. blad).

I stivelseskartofler er der ofte behov for 2 behandlinger mod cikader, mens der sjældent er behov for bekæmpelse i lægge- og spisekartofler.

Vil du vide mere?