Kvægkongres 2016, Foder

$name

 Til Programforside


 
FODER 

3. og 66Digital grovfoderstyring
Mandag 14.15 – 15.00 Dias
Bilag
 
Seniorkonsulent Peter Hvid Laursen, SEGES Kvæg
Maskinstationsejer Poul Erik Clausen, Nr. Vium Maskinstation  

Flere maskinstationer har investeret i flowmålere, tørstofmålere og andet vejeudstyr, som giver mulighed for at få styr på udbytterne i grovfodermarken. Hvis man samtidig anvender SEGES’ Lagersystem, har man mulighed for at følge hurtigt op på bedriftens målsætning for udbytter og kvalitet. Udbytteregistrering, lagerstyring og scenarieberegninger med foderplanlægningsprogrammet FMS er vigtige elementer i den økonomiske og mest optimale grovfoderforsyning på den enkelte bedrift. Hør, hvordan maskinstationen registrerer udbytterne, samt hvordan lagersystemet fungerer som base for rådgivningen, og hvilke fordele det giver. Vi præsenterer desuden resultater og erfaringer fra anvendelsen af FMS i praksis.  
Valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift Opstilling af kandidater, mandag kl. 14.15 i forbindelse med indlægget Digital grovfoderstyring Afstemning, mandag kl. 15.15 i forbindelse med indlæg: God græsensilage

10
. God græsensilage (Valg til specialudvalget)
Mandag 15.15 – 16.00 Dias 
Specialkonsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES Kvæg
Afdelingsleder Rudolf Thøgersen, SEGES Kvæg
Konsulent Jesper Mortensen, SEGES Kvæg  

Kløvergræsensilage er en væsentlig del af foderforsyningen på langt de fleste kvægbrug. Men hvordan finder vi den rigtige værdi af ensilagen, og hvad påvirker den? NIR-scan af fodermidlerne og ny lagerstyring åbner helt nye muligheder for at forklare produktionsresponser af forskellige grovfoderkvaliteter. Indlæggene præsenterer perspektiverne i de nye værktøjer samtidig med, at der bliver præsenteret nye resultater for effekt af densitet og ensileringsmidler på aerob stabilitet og gæringsprofil i kløvergræsensilage.  
Valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift Opstilling af kandidater, mandag kl. 14.15 i forbindelse med indlægget Digital grovfoderstyring Afstemning, mandag kl. 15.15 i forbindelse med indlæg: God græsensilage  

17. Ny teknologi til styring af mælkeproduktion
Mandag 16.30 – 17.15 Dias
Specialkonsulent Thomas Andersen, SEGES Kvæg
Specialkonsulent Søs Ancker, SEGES Kvæg

Firmaer og forskere arbejder løbende på at finde nye smarte teknologiske løsninger til styring og overvågning af en mælkeproduktion. Nogle teknologier kommer aldrig ud af laboratoriet, mens andre bliver til regulære produkter, som købes af danske mælkeproducenter. Så hvad mon fremtiden byder på? Hør eksempler på spændende teknologier, som vi tror er på vej til de danske stalde.

42.
Vælg de rigtige råvarer
Tirsdag kl. 9.30 – 10.15 Dias
Dias 
Seniorkonsulent Betina Amdisen Røjen, SEGES Kvæg
Specialkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES Kvæg

Fodring med råvarer giver gode muligheder for at optimere foderrationen efter koens behov og de aktuelle prisforhold. Men de forskellige råvarer kan også have forskellige virkninger på mælkeydelsen og mælkens sammensætning. Det betyder, at der både skal tages hensyn til priserne på råvarer og på mælkeprisen, når rationen skal optimeres. Vi sætter fokus på forskellige (alternative) protein- og fedtkilder og den økonomisk optimale sammensætning og mængde.

48. Bedre kontrol med foderet - fra lagerstyring til foderudnyttelse
Tirsdag kl. 10.45-11.30 Dias
Dias
Dias
Specialkonsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES Kvæg
Mælkeproducent Erling Christensen, Bredebro

Konsulent Jesper Mortensen, SEGES Kvæg


SEGES Kvæg er i gang med at udvikle et system, som sikrer koen den optimale foderration med mindst mulig variation fra dag til dag. Systemet omfatter it-værktøjer og analyser til overvågning af fodermidler på lageret og foderblandingerne leveret på foderbordet. Det hele kobles til køernes produktion, og målet er en stærkere fodringsbiologisk analyse, der kan adskille foderets indflydelse fra andre faktorer, som også har betydning for produktionen. Det kan gøre os klogere på, om det fx er i foderet, vi skal søge forklaringen, hvis ydelsen falder eller forekomsten af yverbetændelse stiger. En del af systemet består af KMP-fuldfoder, som du kan høre om i denne session – blandt andet via mælkeproducent Erling Christensens erfaringer med at bruge det i sin besætning. Som noget nyt omfatter systemet også et helt nyt it-værktøj, som sikrer sammenhængen mellem foderlager, foderplaner, foderblandinger og foderregistrering på bedriften og data baseret på KMP-fuldfoder. Vær blandt de første, som præsenteres for det.

54
. Nye gødningsnormer – betydning for grovfoderproduktionen
Tirsdag kl. 11.45 – 12.30 Dias
Dias
 
Chefkonsulent Leif Knudsen, SEGES Planter & Miljø
Specialkonsulent Torben Spanggaard Frandsen, SEGES Planter & Miljø

Der er politisk vilje til, at gødningsnormerne bliver hævet, så der kan tildeles mere kvælstof. Det er en mulighed, som erhvervet har efterspurgt. Nu er spørgsmålet, hvordan man som mælkeproducent får bedst mulig effekt på bundlinjen af de nye muligheder. Vi giver svarene, og fortæller hvilken betydning mere kvælstof vil have for produktionen af korn, majs og græs.

60
. Fristelser ved afgræsning
Tirsdag kl. 13.15 – 14.00 Dias
Dias 
Specialkonsulent Thomas Andersen, SEGES Kvæg
Mælkeproducent Frank Johansen, Høgsted Kvægbrug I/S, Høgsted

Frisk græs til afgræsning er et billigt fodermiddel, der kan indgå som en del af foderforsyningen på mange kvægbrug. Vi ved, at afgræsning kan praktiseres på større kvægbrug, men spørgsmålet er, om bedriften er klar til det? Sessionen giver tilhørerne et godt grundlag for at vurdere, om afgræsning er attraktivt på deres bedrift - både i forhold til økonomi, fysiske forhold og tilrettelæggelsen af det daglige management i bedriften. Du hører om muligheder og ulemper ved afgræsning, og mælkeproducent Frank Johansen fortæller, hvorfor man på Høgsted Kvægbrug med 500 konventionelle køer, har valgt afgræsning.

 Til Programforside