Planter

4. Registrering i kartofler i uge 25

Uge 25: Der findes fortsat mange cikader og på alle lokaliteter og op til i gennemsnit 100-145 pr. limplade.

3. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget. Fangsterne er fra uge 24 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen. 

Der findes fortsat mange cikader og på alle lokaliteter og op til i gennemsnit 100-145 pr. limplade. Første bekæmpelse foretages tre til fire uger efter begyndende indflyvning, som var i uge 21.

Bekæmpelse var således aktuel i den forløbne uge 24 i de længst udviklede marker og i indeværende uge i de øvrige marker, da der skal være noget bladmasse til at optage sprøjtemiddel.

Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer. Til bekæmpelse anbefales 0,15 kg Mospilan.

Se registreringer i Registreringsnettet..

 

Vil du vide mere?

Støttet af