Planter, Fjerkræ, Svin

Bioøkonomiske muligheder i græsprotein, biogas og biomasser

Den grønne omstilling af samfundet kræver nytænkning og nye løsninger, både når det gælder energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen. Det kan du blive meget klogere på til konferencen 26. oktober 2020.

Dato
26. oktober 2020

Pris
Gratis

Tidspunkt
09:30 - 17:00

Tilmeldingsfrist
10. oktober 2020

Sted
Online - link til deltagelse sendes via mail to dage før

Program og tilmelding

En række virksomheder i Region Midtjylland er allerede i gang, og på en konference 26. oktober 2020 er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter, der alle har afdækket mulighederne for at skabe nye forretninger på basis af bioøkonomien.

Arrangementet foregår online via Microsoft Teams og linket til deltagelse udsendes via mail to dage før.

Det spændende program på konferencen belyser blandt andet fra flere vinkler mulighederne i at udvikle grøn bioraffinering fra græs og arbejdet med biogas-produktion, men også udvikling af grøn biomasse til fødevarer, og biobaserede vækstsubstrater til planteproduktion er nogle af de aktiviteter, der vil blive præsenteret.

Læs mere i programmet 

Programmet har bidraget til at udvikle en række projekter, der efterfølgende har modtaget tilskud fra Grønt Udvikling og demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. Bl.a. har det konsortium, der netop har modtaget tilskud til etablering af et prototypeanlæg til grøn bioraffinering på Ausumgaard i Vestjylland, fået etableret det nødvendige faglige udgangspunkt gennem bl.a. Region Midtjyllands bioøkonomiprogram.

Region Midtjyllands bioøkonomiprogram har været administreret og opereret i samarbejde mellem Agro Business Park, DCA, Aarhus Universitet og SEGES.

Vil du vide mere?