Økonomi og ledelse, Grise

Note til prognosepriser pr. år

Grisenotering svarer til den officielle ugenotering, som danske slagterier afregner slagtegrise efter.

Analyse

12. oktober 2018

 Opdateret 06. januar 2023

Note til prognosepriser pr. år

Grisenoteringen skal reguleres med eventuelle fradrag (vægt, kødpct, mv.) og tillæg (mængde, specialgrise mv) i den løbende afregning. Standardfradraget forventes gennemsnitligt at være +12 øre pr. kg i 2023. men det dækker over store spredning fra producent til producent og ved budgetlægning bør egne tal fra slagteriet benyttes for at opnå det mest korrekte billede. Derudover skal der fradrages 6 øre i den løbende afregning til produktionsafgift.

Notering inkl. efterbetaling er den gennemsnitligt opnåede afregningspris inklusive tillæg/fradrag og efterbetaling og vises alene for de realiserede år.

Fravænnede (7 kg) 30 kg smågrise er beregnet efter principperne i den beregnede notering. Markedsnotering er et skøn over den forventede udvikling baseret på SPF markedsnotering for PRRS negativ.   

Note til prognosepriser pr. kvartal

Grisenotering svarer til den officielle ugenotering, som danske slagterier afregner slagtegrise efter. 

Griseenoteringen skal reguleres med eventuelle fradrag (vægt, kødpct, mv.) og tillæg (mængde, specialgrise mv) i den løbende afregning. Standardfradraget forventes gennemsnitligt at være +12 øre pr. kg i 2023, men det dækker over store spredning fra producent til producent og ved budgetlægning bør egne tal fra slagteriet benyttes for at opnå det mest korrekte billede. Derudover skal der fradrages 6 øre i den løbende afregning til produktionsafgift.

For leverandører til Danish Crown udbetales restbetaling i årets sidste kvartal. Efterbetalingen fastsættes til sidste års realiserede efterbetaling. Efterbetalingen er derfor sat til 1,30 kr. i 2023. Leverandører til Tican Fresh Meat får løbende udbetalt 100 øre sammen med den løbende afregning og der foretages endelig regulering af restbetaling sidst på året. EFTERBETALING OG TILLÆG ER IKKE INDREGNET I DEN VISTE NOTERING OG SKAL TILLÆGGES INDIVIDUELT
 
Fravænnede (7 kg) og 30 kg smågrise er beregnet efter principperne i den beregnede notering. Markedsnotering er et skøn over den forventede udvikling baseret på SPF markedsnotering for PRRS negativ.
 
Prognosepriser/budgetkalkuler må KUN videregives til kolleger, landmænd og finansielle samarbejdspartnere.

Vil du vide mere?