Planter

10. registrering i roer i uge 27

Uge 27: NBR Nordic Beet Research og Nordic Sugar Agricenter følger ugentlig udviklingen af skadedyr i sukkerroer bejdset med Force i 13 marker fordelt i områderne Lolland, Falster, Møn, Vest- og Sydsjælland.

Generelt anses bladlus kun for et evt. problem i Force-bejdsede marker.

Sorte bedebladlus:
De sorte bedebladlus findes kun med forholdsvis lille forekomst og oftest mest i kanterne af markerne. Bekæmpelsestærsklen er over 50 procent planter med kolonidannelse.

Ferskenbladlus:
Ferskenbladlus, som for det meste sidder enkeltvist på bagsiden af de store roeblade, er fundet i varierende omfang. Bekæmpelsestærsklen er fund af mere end en bladlus pr. plante. I området Sydøstlolland (Nysted - Holeby) er fundet en del marker med behov for bekæmpelse. I det øvrige dyrkningsområde er der også konstateret ferskenbladlus, men i langt de fleste marker under bekæmpelsestærsklen.

Det er derfor vigtigt at følge forekomst og udvikling af ferskenbladlus i egne marker. 

Til bekæmpelse kan anvendes 0,25 kg Pirimor, 0,14 kg Teppeki eller 0,75 l Movento pr. ha. Sidstnævnte to midler har fået en mindre anvendelse mod bladlus i roer. Pirimor og Teppeki må kun anvendes en gang pr. sæson og Movento 2 gange pr. sæson. Pirimor eller Teppeki er mest relevante grundet den laveste pris. Pirimor er mest krævende mht. gode sprøjteforhold (lunt og stille vejr).

Enkelte steder kan langs hegn ses angreb i kanten af marken af bladtæger, som giver gule bladspidser og krusede blade. Ved kraftige angreb kan en randbehandling med Lamdex/Karate være aktuel.
Siden opdateres hver onsdag.  

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af