Natur og vandmiljø

Workshop om biodiversitet på landbrugsbedrifter

OBS! Grundet Covid-19 er workshoppene udskudt. Vi opdaterer med nye datoer snarest. Vil du være med til at gøre en aktiv forskel for biodiversiteten i Danmark? Så deltag i en workshop, som har fokus på DIN viden og erfaring med, hvilke barrierer der er, for at sikre biodiversiteten bedre vilkår, og hvordan vi bryder disse barrierer ned.

Dato
31. maj 2020

Pris
Gratis

Tidspunkt
09:30 - 13:00

Tilmeldingsfrist
20. maj 2020

Sted
SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Tilmelding

Biodiversitet i landbruget

SEGES afholder i alt 4 workshops om biodiversitet i landbruget. På workshoppene får du mulighed for at være med i en spændende dialog omkring biodiversitet på landbrugsbedrifter. Her kan du være med til at belyse de barrierer og problematikker, der kan lægge hindringer i vejen for at skabe og bevare levesteder for truede dyr og planter. Efter afholdelse af 4 workshops, vil alle indspil blive samlet og indgå som et vigtigt element i et samlet virkemiddelkatalog over de barrierer, der er for at få mere biodiversitet på landbrugsbedrifter.

I forlængelse af workshoppen vil vi gerne finde 6 - 8 landmænd, der kunne tænke sig at deltage i et 3-årigt projekt, hvor biodiversiteten på deres ejendomme bliver vurderet og beskrevet – nærmere information om dette vil blive gennemgået på møderne.

Målgruppen for workshoppen er:

Produktionslandmanden, naturplejeren, natur- og planteavlsrådgiveren i DLBR.
Vi afholder ligeledes en særskilt workshop for kommunale naturmedarbejdere.

På workshoppene kan du f.eks. kommen med indspil til:

  • Hvilke barrierer der hindrer, at landmænd arbejder proaktivt med at udvikle bedriftens biodiversitet (f.eks. lovgivning, tilskudsregler, økonomi, manglende viden, rådgivning og motivation mm.)
  • Hvilke barrierer der er de væsentligste at arbejde videre med (indsatser diskuteres og prioriteres på workshoppen).
  • Hvordan landmænd motiveres bedst muligt til at gøre en ekstra indsats for biodiversiteten.

Deltagelse i workshops

Antal deltagere til hver workshop 10-15.
Ved flere tilmeldte end 15 personer per workshop vil vi prioritere efter geografisk spredning og alder.
En god aldersfordeling er vigtig for at sikre, at projektets resultater er relevante for flest mulige landmænd.

Der vil være forplejning under mødet.

For deltagelse tilbydes du som DLBR-rådgiver en aflønning på 780 kr./t for 3,5 timer samt kørselsgodtgørelse efter statens (lave) takst.

Tilmelding

Klip nedenstående ind i mailen til tilmeldingen, så vi har alle oplysninger:

Navn:
Adresse:
Telefon:
Mail:
DLBR-virksomhed:

Vil du vide mere?

Støttet af