Kvæg

Stort fremskridt i avlsarbejdet: Avlsværdital for malkekvægskrydsninger baseret på genomisk test er nu en realitet

Genomiske avlsværdital for malkekvægskrydsninger giver krydsningsbesætninger bedre mulighed for at målrette avlsarbejdet end hidtil.

Så er de længe ventede genomiske avlsværdital for malkekvægskrydsninger lige på trapperne med publiceringsdato 8. december. Det giver mælkeproducenter, som anvender krydsning i besætningen, helt nye muligheder. 

Avlsværdital siger noget om, hvor gode egenskaber dyret giver videre til sit afkom. Genomiske avlsværdital baseres på analyse af arvemassen i en vævsprøve (genomisk test) fra dyret selv. Dermed bliver de genomiske avlsværdital mere præcise avlsværdital end traditionelle avlsværdital, som er baseret på forældrenes avlsværdital – dvs. information om dyrets afstamning. Traditionelle avlsværdital for krydsninger siger derfor noget om, hvor gode arveanlæg et gennemsnitligt afkom har fået fra to givne forældre, mens genomiske avlsværdital fortæller os, hvor gode arveanlæg et givet dyr har arvet fra sine forældre.

Samme genomiske avlsværdital som for renracede

Det er i første omgang krydsninger, hvor faren og morfaren er RDM, Jersey eller Holstein, der får beregnet genomiske avlsværdital. Genomiske avlsværdital for krydsninger med Montbeliarde kommer i 2022. For krydsningsdyrene publiceres der genomiske avlsværdital for næsten de samme egenskaber som for de rene racer. Det vil bl.a. sige malketid og alle delindekser for kropskapacitet (fx krydshøjde), lemmer (fx hasevinkel) og malkeorganer (fx for- og bagpatteplacering). Dermed får mælkeproducenter med malkekvægskrydsninger større udbytte af at benytte insemineringsplansprogrammet end hidtil, hvor der kun har været traditionelle avlsværdital for nogle få egenskaber (ydelse, yversundhed og frugtbarhed). 

Det genomiske avlsværdital for sparet foder indeholder dog til en start kun delindekset for vedligehold og ikke delindekset for stofskifteeffektivitet. Derudover bliver der ikke beregnet genomiske avlsværdital for ungdyroverlevelse. 
Du kan se avlsværditallene for dine dyr i DMS under afstamningsfanen på Ko-kortet.

Mere præcist NTM og mere målrettet brug af kønssorteret sæd og kødkvægssæd

De genomiske avlsværdital for malkekvægskrydsninger sammenvejes til et NTM, ligesom det er tilfældet for de renracede dyr. Det er ud fra NTM, at landmanden kan udpege de køer, kvier og insemineringstyre, der giver den største totaløkonomiske fremgang.

Allerede i dag har landmanden et NTM på sine krydsningsdyr. Men med en genomisk test får han et mere præcist NTM. Det skyldes til dels, at et NTM, som er baseret på genomisk information, er bestemt af mange flere egenskaber, men også at sikkerheden på de genomiske avlsværdital er lidt højere – i hvert fald for kvier og unge køer.

Med et mere præcist NTM kan man også mere præcist udpege de avlsmæssigt gode og dårlige køer og kvier i besætningen. Med andre ord kan landmanden bedre målrette brugen af kønssorteret malkekvægssæd og kødkvægssæd i sin besætning og dermed også forbedre den økonomiske gevinst.

Se mere om NTM i denne video: 

 

Dyrenes afstamning verificeres, og man får information om arvelige defekter  

Som nævnt beregner Nordisk Avlsværdivurdering (NAV) genomiske avlsværdital for alle delindekser for kropskapacitet, lemmer og malkeorganer. Dermed kan man i DMS insemineringsplanen undgå at parre dyr med ekstreme avlsværdital for den samme eksteriøregenskab og i stedet parre dyr, der komplementerer hinanden. 

Med genomisk test får landmanden udover avlsværditallene også verificeret dyrenes afstamning. Det betyder, at nogle uoverensstemmelser som fx insemineringsfejl, rettes automatisk. Han får også information om egenskaber som fx polledhed og forskellige arvelige defekter. Dette er alt sammen med til at optimere brugen af insemineringsplansprogrammet i besætningen.

Bestil genomisk test nu

Du kan allerede nu bestille en genomisk test på en malkekvægskrydsning. Kontakt din avlsrådgiver, hvis du gerne vil drøfte, om det kan betale sig i din besætning. Bestillingen af test foretages i DMS under Daglig overblik, Genetiske analyser. Det er dog ikke muligt at tilmelde Automatisk bestilling på kvier.

Vil du vide mere?

Støttet af