Kvægkongres 2016, Malkeracer aftenmøder

$name

Til Programforside


 
MALKERACER AFTENMØDER 

23. RDM I - Se mulighederne og grib chancen
Mandag 19.00-19.45
 
Landmand og ejer af Gram Slot, Svend Brodersen

I ethvert landbrug er det vigtigt at kunne se mulighederne og ikke mindst at turde gribe chancen for derved konstant at udvikle sit landbrug. Det kan og tør Svend Brodersen, som i 2007 greb chancen og sammen med familien købte Gram Slot. Hør historien om, hvordan han har udviklet stedet til et erhvervsmæssigt og kulturelt samlingspunkt for Sønderjylland. Få inspiration til at se mulighederne i din bedrift og grib chancen.

30
. RDM II - Hvad gør top-5 besætningerne anderledes?
Mandag 20.15-21.00 Dias
Dias
 
Kvægkonsulent Rik Kool, Centrovice
Mælkeproducent Flemming Pedersen, Fjerritslev

At være i top-5 inden for økonomi er noget, de fleste kvægbrugere drømmer om og arbejder hårdt på hver dag. Men hvad er det lige besætningerne i top-5 gør for at være blandt de bedste? På Fyn har Centrovice i mange år lavet top-5 lister over bedrifter med bedste økonomiske resultat pr. ko. Rik Kool giver sit bud på, hvad de bedste gør anderledes eller ekstra godt.

  Kvægbruger Flemming Pedersen har prøvet at være i top-5 på landsplan. I 2015 var han i det fine selskab med størst restbeløb pr. ko pr. dag. Kom og få hans gode råd til andre kvægbrugere.

   35.
   RDM III - Debat om top-5 og nyt fra RDM
   Mandag 21.15-22.00 Dias
    
   Avlskonsulent Jakob Lykke Voergaard, VikingGenetics

   Har du spørgsmål til de to spændende oplæg i blok II, har du muligheden for at stille dem i første halvdel af denne blok. Alle oplægsholdere samt repræsentanter fra RDM vil være til stede for at besvare alle de gode spørgsmål.
   Genomisk selektion fortsætter med at sætte fart i avlsarbejdet, og udviklingen går konstant hurtigere. Hundyrene får en større betydning for øget avlsfremgang. Test og skylninger af kvier kan fremadrettet blive en del af hverdagen for mælkeproducenterne. Hør nyt om RDM-racen, og se om I kan følge med i avlsudviklingen.

   24. Jersey I - Godt håndværk og sparetips
   Mandag 19.00 – 19.45 Dias
   Dias
   Dias
    
   Dansk Jerseys formand, Anders Levring
   Kvægrådgiver Jens Smidt, Jysk Landbrugsrådgivning

   Kvægbruger Peter Bendix, Højlund Agro, Esbjerg
                
   Dansk Jersey sætter i aftenens tre sessioner fokus på det økonomiske potentiale i Jersey-koen og udnyttelse af det økonomiske potentiale via godt management og gode managementredskaber. I indlægget får du et helt katalog af gode spare tips, som skal være med til at udnytte besætningens potentiale mere effektivt – resulterende i bedre økonomi og større tilfredshed. Emnerne spænder vidt. Jens Smidt tager udgangspunkt i erfaringer fra rådgivning, forskning og forsøg, mens Peter Bendix primært tager udgangspunkt i erfaringer med Højlund Agros 340 højtydende køer. De to indledere kommenterer hinandens indspil..

   31. Jersey II - Managementredskaber til optimering af avlsstrategi på besætningsniveau
   Mandag 20.15 – 21.00 Dias
   Dias
    
   Konsulent Jehan Ettema, Simherd A/S
   Kvægavlsrådgiver Pernille H. Jensen,
   VikingDanmark
                
   Jehan Ettema introducerer effekten af at inkludere avl i SimHerd. Hidtil har SimHerd beregnet effekter af managementmæssige tiltag, men nu vil der også kunne beregnes effekter af avlsmæssige tiltag, hvilket vil kunne medvirke til at træffe bedre strategiske og økonomiske beslutninger. I indlægget fremlægges økonomi i forskellige strategier - KSS kvier, KSS køer, kødkvægssæd og de avlsmæssige konsekvenser af reproduktion og holdbarhed.
   Pernille H. Jensen introducerer den nye insemineringsplanløsning i DMS Dyreregistrering. Den nye løsning er meget fleksibel, mere brugervenlig og opdateres løbende, hvilket giver bedre mulighed for at tilrette avlsplanen i besætningen og udnytte det avlsmæssige potentiale endnu bedre.

   36.
   Jersey III - Sådan producerer man mælk til 1 kr. pr. kg i variable omkostninger
   Mandag 20.15-21.00
   Dias
   Dias
   Dias 
   Kvægbruger Lars Aage Rasmussen, Nr. Åby
   Kvægkonsulent John Jensen,
   Centrovice
   Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard, LandboNord
                
   Lars Aage Rasmussen og John Jensen introducerer de resultater, der er opnået på Nyagergård i Kærbyholm - og baggrunden for dem. Der vil blive lagt vægt på både ydelsesresultater og bundlinje og på, hvad der er de basale værdier i Lars Aage Rasmussens driftsledelse. Herefter sætter Anne-Mette Søndergaard Lars Åge Rasmussen i krydsild for at afdække, hvilke parametre der leder til de fantastiske økonomiske resultater, som præsteres på Nyagergård.

   25
   . Dansk Holstein I - Bedre fodereffektivitet via avlen
   Mandag 19.00-19.45 Dias
    
   Projektseniorforsker Jan Lassen, Aarhus Universitet

   Hvornår kan vi avle efter bedre fodereffektivitet? Hvad vil et nyt værktøj eller avlsværdital kunne fortælle os? Er de andre lande med et avlsværdital for fodereffektivitet bare to skridt foran os? I flere lande arbejdes der på at differentiere input og output. Der skal store data ind for at kunne differentiere dyrs gode og dårlige evner til foderudnyttelse. Hvad vil grundlaget være for et godt avlsværdital for fodereffektivitet?

   32
   . Dansk Holstein II - Genomisk test af hundyr – værdien for dig og for Holsteinracen
   Mandag 20.15-21.00 Dias
   Dias
    
   Kvægavler Rasmus Kildal, Grenaa
   Raceansvarlig Claus Langdahl,
   VikingGenetics

   Rasmus Kildal fortæller om sit udbytte ved genomisk test af hundyrene, og om hvordan han udnytter den bedre viden om sine hundyr i det videre avlsarbejde i besætningen omkring ET og inseminering. I besætningen testes mange hundyr, og data anvendes i besætningens avlsarbejde. Der laves et stort antal ægtransplantationer, og der er test af mange handyr samt salg af tyre til kvægavlsforeninger. Claus Langdahl fortæller om værdien af genomisk test for den enkelte kvægbruger. Han kommer ind på, om den enkelte kvægbruger kan udnytte genomisk test i større udstrækning, og fortæller, hvordan avlsarbejdet kan effektiviseres med det genomiske testprogram.

   37. Dansk Holstein III - Sidste nyt om Holstein
   Mandag 21.15 - 22.00 Dias
    
   Landskonsulent Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

   Vi ser på, hvad vi kan gøre for at lette arbejdet omkring Holstein-koen. Hør om nye værktøjer til den aktive Holstein-bruger. Her får du ideer til anderledes vægt på forskellige egenskaber af avlsmål og NTM. Der kan optimeres på flere avlsmæssige og styringsmæssige værktøjer til et bedre resultat.

    Til Programforside