Planter

Temadag om gødningskvaliteten af afgasset biomasse

Mere end 20% af husdyrgødningen i Danmark behandles nu i biogasanlæg og udbygningen af biogasproduktionen forventes at fortsætte i de kommende år. Det giver en stigende interesse for en optimal udnyttelse af næringsstoffer og kulstof i den afgassede biomasse.

Dato
29. oktober 2020

Pris
400,- ekskl moms

Tidspunkt
09:30 - 16:00

Tilmeldingsfrist
22. oktober 2020

Sted
Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C

Program og tilmelding

En af udfordringerne er at sikre en høj kvælstofudnyttelse i afgasset biomasse fra anlæg, som anvender store mængder af fast biomasse, der kun delvist omsættes i biogasreaktoren. Samtidig giver fosforlofterne begrænsninger i gødningsanvendelsen for nogle biogasanlæg og deres aftagere af afgasset biomasse. 

På denne temadag gøres status for udnyttelsen af afgasset biomasse fra danske biogasanlæg og forskellige muligheder for at forbedre udnyttelsen af næringsstofferne præsenteres. 

Temadagen består af en række faglige indlæg og af workshops, hvor deltagerne kan bidrage med egne erfaringer og idéer til nye løsninger, der kan bidrage til bedre udnyttelse af afgasset biomasse.

Temadagen er åben for alle men henvender sig især til ejere og driftsledere på biogasanlæg, teknologileverandører, landbrugsrådgivere og landmænd med interesse i optimeret anvendelse af afgasset biomasse. 

Temadagen arrangeres i samarbejde mellem INBIOM -Innovationsnetværket for Bioressourcer og projektet Smart afgasset gødning (SMARAGD), der har modtaget tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. 

Vil du vide mere?