Kvæg

Værd at vide om sygdommen oksebremselarve-invasion hos kvæg

Oksebremselarve-invasion er en kvægsygdom, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse af symptomer på oksebremselarve-invasion, smitte, udbredelse m.m.

Oksebremselarve-invasion optræder, når oksebremser lægger deres æg i pelsen på græssende kvæg. Når æg-gene klækkes, trænger larverne gennem huden. Larverne udvikler sig videre i koen, og det følgende forår bryder de ud igen, falder til jorden og forpupper sig.

Symptomer på oksebremselarve-invasion

Som tegn på angreb af oksebremsen kan man se dyrene bisse rundt på marken om sommeren.Følgerne af sommerens oksebremser ses vinteren efter, hvor der optræder små faste knuder i huden på ryggen af kreaturerne.

Udbredelse af oksebremselarve-invasion

Oksebremselarve-invasion hos kvæg konstateres med jævne mellemrum.

Risiko for mennesker?

Sygdommen kan ikke smitte til mennesker. Det betyder, at der ikke er risiko for landmanden eller dennes familie ved at færdes i stalden.

Besætningen er smittet med oksebremselarve-invasion - hvad sker der?

Sygdommen har betydning for dyrenes velfærd og for værdien af slagtekroppene, da huden bliver næsten værdi-løs

Behandling af oksebremselarve-invasion

Hvis man konstaterer at besætningen er smittet med okse-bremselarver, skal man fjerne de enkelte bremselarver ved at presse dem ud gennem huden. Huden vil hele igen, men der vil dannes ar, som kan ses på huden og slagtekroppen. Hvis der er mange dyr i besætningen, som er angrebet, eller der er mange larver i huden, kan det overvejes at be-handle med et pour-on-middel – for eksempel Ivermectin

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende oksebremselarveinvasion hos kvæg, er du velkommen til at kontakte SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg

Vil du vide mere?