Meld dig ind hvis du mangler halm

Mange mælkeproducenter står på grund af tørken med rigtig store problemer i forhold til at have foder nok. Samtidigt hører vi, at der nogle steder er halmbørser, hvor der er udbydere, men paradoksalt nok ingen aftagere.

Det fortæller Christian Lund, Formand for L&F Kvæg:

- Det er et paradoks og kan være med til at give planteavlere indtryk af, at der ikke er reelle muligheder for at få afsat halmen. De vælger så måske at snitte og nedmulde den i stedet for, så de ikke skal have udgifter til presning og bjergning samt sørge for oplagring og de tilhørende omkostninger.

Christian Lund opfordrer derfor dem, der står og mangler halm, til at komme på banen og klart melde ind, at der er et stort behov for stort set al den halm, der kan skaffes.

- Det er vigtigt at få gjort det klart, at man mangler halm. Det kan være ved at melde ind på halmbørserne eller andre af de steder, hvor sælgere og købere mødes, online eller i virkeligheden. Det er ekstremt ærgerligt, hvis det her vigtige marked ikke fungerer ordentligt, og nogle derfor vælger ikke at presse halmen, fordi de ikke tror, der er efterspørgsel. Så hvis du er mælkeproducent, så få markeret til dit lokale rådgivningscenter, hvis du vil noteres som aftager på halmbørsen, lyder opfordringen fra Christian Lund.