Video om økologisk svineproduktion

Overblik over videoer om økologisk svineproduktion, som er udarbejdet af SEGES Økologi Innovation.

Videoerne er opdelt i følgende kategorier

Klik på det emne, der interesserer dig for at hoppe frem til videoerne

HÅNDTERING

FODER OG FODRING

PRODUKTIONSSYSTEMER NYE videoer om afprøvning af nyt foldkoncept

 

 

HÅNDTERING

Flugtafstand og ligevægtspunkt

I denne video kan du lære om dyrenes flugtafstand og ligevægtspunkt. Du kan udnytte flugtafstanden til at drive dyrene frem og ligevægtspunktet til at få dyrene til at stoppe eller dreje i en bestemt retning. Klik på billedet eller linket herunder for at se videoen.

 

Se videoen på dansk  
Watch the video in English      

Styre en floks bevægelser

I denne video kan du lærer, hvordan man driver en flok frem, styre flokkens retning og driver dem ind i en vogn eller igennem en åbning. Det kan være en fordel at se videoen om flugtafstand og ligevægtspunkt først, da disse teknikker udnyttes til at styre flokkens bevægelser. Klik på billedet eller linket herunder for at se videoen.

Se videoen på dansk
Watch the video in English

Sortere i en flok af grise

Grise er flok dyr, og de er mest trygge, når de er sammen med flokken. Derfor kan det være svært at sortere et dyr fra flokken. I denne video kan du lære forskellige teknikker til at sortere et dyr fra flokken enten på en mark, igennem en åbning eller i en vogn. Klik på billedet eller linket herunder for at se videoen.

 

Se videoen på dansk
Watch the video in English

Pas på ornen

Orner er større og stærkere end søerne, og deres opgave er at passe på søerne. Derfor er det mere risikofyldt at håndtere orner. I denne video kan du lære mere om, hvordan du opnår en sikker håndtering af din orne. Klik på billedet eller linket herunder for at se videoen.

 

Se videoen på dansk
Watch the video in English

 

Til top 

FODER OG FODRING

Vådfoder til øko-søer er godt både sommer og vinter

Hans Erik Jørgensen har nu brugt vådfoder til sine økologiske søer på faremarken i et år, og han synes, at det er en genial måde at fodre søerne. I videoen her fortæller han, hvorfor vådfoderet fungerer så godt.

Til top

Vådfoder til søer på faremarken kan sikre bedre foderoptag og mindre foderspild

Vådfoder til diegivende søer giver mindre foderspild og hurtigere foderoptag – men hygiejnen i sommer perioden kan blive en udfordring, hvis søerne ikke spiser helt op.
SEGES gennemfører netop nu et pilotforsøg med vådfoder for at klarlægge fordele og ulemper.

Til top

Afprøvning af nyt trug til reduceret foderspild

I projektet "Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø" afprøves nogle nye fodertrug til reduceret foderspild. Allerede nu kan vi se, at de nye trug forhindrer fugle i at tage grisenes foder, så der er mindre foderspild og en reduceret smitterisiko. Hør Nicolai Pedersens (økologisk svineproducent) fortælle om de andre fordele, der kan være ved trugene. Klik på billedet herunder for at se videoen.

Til top 

Grovfoder til slagtesvin - lige til at æde

Thorbjørn Sørensen har produceret økologiske slagtesvin siden 2013, og da han begyndte satte han sig for, at han ville have noget ud af at give grovfoder til sine svin. Se filmen og lad dig inspirere.  Klik på billedet herunder for at se videoen.

 Til top 


PRODUKTIONSSYSTEMER

Bedre velfærd og mindre smittetryk med nyt foldkoncept NY VIDEO

På Ulvehøjgaard afprøver de i øjeblikket et nyt foldkoncept, hvor hver farefold kun bruges til én so og hendes smågrise, før folden står tom i minimum et år. Med det nye koncept opnår de en bedre dyrevelfærd for både soen og pattegrisene, og en bedre tilvækst hos pattegrisene, fordi fravænningen er mindre stressende for smågrisene, smittetrykket i folden er mindre og foldene har et fint græsdække.
Læs mere om det nye koncept og de erfaringer de har gjort sig på Ulvehøjgaard i denne artikel

 Klik på billedet herunder for at se videoen.


Bedre udnyttelse af farefolde NY VIDEO

På Ulvehøjgaard afprøver de i øjeblikket et nyt foldkoncept, hvor hver farefold kun bruges til én so og hendes smågrise, før den står tom i minimum et år. Med det nye koncept har de mulighed for at udnytte arealerne mere optimalt, så højtliggende tørrer arealer bruges i de våde måneder og mens de lavereliggende våde arealer bruges i sommermånederne. Der udover er der mulighed for at så efterafgrøder efter hvert hold, så udvaskningen af næringsstoffer fra grisenes gødning minimeres.

Klik på billedet herunder for at se videoen.

 

Marksvin - grise i mobile folde

Økologiske slagtesvinestalde med befæstede udearealer er en dyr investering og dyrevelfærden er ikke optimal i den nuværende produktion af økologiske slagtesvin. En oplagt løsning ville være at have svinene på friland i stedet, men det er ikke så lige til, fordi miljøpåvirkningen let bliver alt for koncentreret. 

I et visionært projekt undersøgte om mobile folde med en tilknyttet hytte er løsningen. Klik på billedet herunder for at se videoen.


 Til top 


Kampen om roetoppen

Grise er intelligente dyr, og de ved godt, hvad der er ude på den anden side af den mobilefold - og det er attraktivt. Grisene arbejder hårdt for at få fat i de friske roetoppe udenfor folden, når der ikke er flere tilbage inde i folden. Når det lykkes kan det være svært at få den for sig selv. Klik på billedet herunder for at se videoen.


 Til top