Planter

8. registrering i kartofler i uge 29

Uge 29: 7. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget.

Fangsterne er fra uge 28 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen. 

Fokus er nu rettet mod bekæmpelse af cikadenymferne i stivelseskartofler. Der er fundet   cikadenymfer på 10 af 14 lokaliteter med i gennemsnit 0,1 til 4 nymfer pr. blad. Ved en hurtig stigning og udbredt forekomst af cikadenymfer på undersiden af de nedre blade behandles med 0,25 kg Mospilan pr. ha. Bekæmpelse kan blive aktuel i den kommende uge 30.

Se registreringer i Registreringsnettet.

Vil du vide mere?

Støttet af