Mælkekvalitetsrådgivernes råd i sommervarmen

Hver dag kører SEGES’ kvalitetsrådgivere rundt til mælkeproducenter og tager hånd om problemer og udfordringer med mælkekvaliteten. Derfor ved de præcis, hvor skoen trykker – også i sommervarmen. Her giver et par af dem nogle gode råd.

 

Hans Henrik Bentin: Hold drikkevandet rent – og foderet i top

Jeg oplever, at mange glemmer, at det kræver en ekstra indsats at holde drikkevandet rent, når det er varmt. Det skyldes, at bakterierne vokser hurtigere i varmen. Men lige præcis i varmen stiger koens behov for vand. Hvis den ikke drikker det, den skal, går det hurtigt ned ad bakke med både ydelse og sundhed – og dermed også mælkekvaliteten. Derfor er det vigtigt, at vandet er rent og friskt, så lysten til at drikke er i top. Så husk regelmæssig rengøring af drikkekar.

Et andet problem i sommerhalvåret kan være varmedannelse i foderet. Varmedannelsen forringer foderets kvalitet, og det kan skabe ubalance for koen, der i forvejen kan have en mindre foderoptagelse i varmen. Lavere foderoptagelse og varmestress kan bl.a. være medvirkende til problemer med E-coli- og Klebsiella-infektioner. For at undgå varmedannelsen kan det være nødvendigt at tilsætte syre til fuldfoderet – og at blande foder og udfodre hyppigere hos både malkekøerne og goldkøerne.

 
 
 

Benny Kirkeby: Få mælken kølet hurtigt ned

Om sommeren er det rigtig vigtigt at have fokus på at få mælken kølet hurtigt ned efter malkning. Hver sommer er jeg ude hos producenter, hvor kimtallet er eksploderet, fordi det ikke er sket. Generelt ser vi, at indvejningstemperaturen til mejeriet stiger hen over sommeren – og at kimtalet stiger i samme takt. Derfor er det en god idé systematisk at kontrollere mælkens temperatur i tanken to timer efter malkning for at sikre, at tanken køler korrekt. Efter to timer skal mælken være nede på 4° C. Sørg også for at sikre frisk luft til køleanlægget. Støv, skidt og snavs kan nemt pakke sig tæt i kølerens lameller. Blæs forsigtig med trykluft, så kølerlamellerne ikke bøjes.

 
 

Henrik Abildgaard: Få servicetjekket dit anlæg

Mange producenter har sparet på servicetjek af malkeanlægget, og det slår ekstra hårdt, når det bliver varmt. Hvis man fx ikke har fået skiftet mælkeslanger og andre sorte gummidele, vil de være ru, så bakterierne lettere sætter sig – og så stiger kimtallet i varmen. Så et godt råd er at få foretaget et servicetjek af anlægget nu og tjek som minimum, at gummidelene er ok og maks. to år gamle. Det er også vigtigt, at varmtvandsforsyningen er ren og fri for kalk, så den har den kapacitet, man regner med. Ellers er vasken ikke optimal.

Robotbesætninger kan med fordel køre med tre hovedvaske i stedet for to.

 
 

Søren B. Nielsen: Hold fluerne væk

Et typisk sommerproblem, der går ud over både velfærd og yversundhed, er fluer. De kan gøre det svært at gennemføre malkearbejdet ordentligt, fordi køerne bliver urolige, og man får mange afspark. Det gælder også i robotbesætniger. Hvis koen er urolig, når robotten søger patterne ved rengøring og påsætning, giver det flere påsætningsforsøg og flere mislykkede og ukomplette malkninger - og det påvirker yversundheden negativt. Derfor er hyppig udmugning hos kalvene, kemisk bekæmpelse af fluelarver og evt. brug af Pour-on-midler til køerne vigtige indsatsområder.