Gule blomstrende økologiske vinterraps

Økologi, Planter

Naturlig skadedyrsregulering i økologisk vinterraps

Demodag med fokus på nye tiltag for biologisk bekæmpelse af skadedyr i øko-vinterraps.

Dato
29. september 2021

Pris
Gratis

Tidspunkt
13:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist
24. september 2021

Sted
Skårup Tværvej 11
5881 Skårup Fyn

Tilmelding til Trine

Om vinterrapsmarken, hvor demoen afholdes 

Rapsen er sået d. 16-08-2021 med 34 pl./m2 på 50 cm. rækkeafstand, så radrensning er muligt.
Sorten er DK Exsteel.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 24/9 af hensyn til forplejning.

Program:

13:00 Nyttedyr i økologisk raps og hestebønne
Projektleder Trine Schwennesen fortæller om projektet og Sven Hermansen, SEGES fortæller om aktuelle anbefalinger og udfordringer ved dyrkning af økologisk vinterraps.

13:20 Klingstrup Gods og deres erfaringer med dyrkning af økologisk vinterraps
Landmand og indehaver af Klingstrup Gods Jørgen Schiøttz-Christensen præsenterer sin bedrift.

13:35 Naturlige bestande af nyttedyr
Lisbeth Gliese Jensen fra SEGES Naturteam fortæller om blomsterstriber og andre naturtiltag til opformering/understøttelse af nyttedyr i og omkring marken, med fokus på hensigtsmæssig placering og forvaltning. Trine fortæller i denne forbindelse også lidt om den gode etablering af blomsterstriber.  

14:05 Gåtur til næste demoområde

14:20 Aktiv bekæmpelse med nyttedyr 
Anders Petersen fra virksomheden Ecobotix præsenterer og demonstrerer sammen med Jørgen forsøg med udbringning af rovbiller og kommer ind på praktiske overvejelser og økonomiske perspektiver ved udbringning som forebyggelses- og bekæmpelsesstrategi.

15:00 Moniteringsmetoder af skadedyr og nyttedyr 
FaunaPhotonics præsenterer forsøg med deres fotosensorer i marken. Hør om hvad sensorerne kan bruges til i vinterrapsen med henblik på varsling og bekæmpelse af rapsjordlopper og andre insekter. Få et spændende indblik i, hvordan projektet er med til at udvikle metoden og hør om sidste års resultater og dette års forventninger.

15:30 Undersåning i vinterraps 
Inger Bertelsen, SEGES fortæller kort om forsøg med samtidig undersåning i vinterraps.

Vinterrybs 
Til slut vil der blive mulighed for at tale med Jørgen fra Klingstrup Gods og Mia Worsøe fra Velas om en stribe af vinterrybs, som Jørgen har anlagt i kanten rundt om marken. 

16:00 Tak for i dag.

Vil du vide mere?