Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2018

Udlæg af alm. rajgræs i renbestand kan blive en udfordring. Det kan blive nødvendigt at etablerer et større areal med alm. rajgræs grundet øget ompløjning. Se løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse.

Sommeren 2018 har været den tørreste og varmeste i rigtig mange år. Det har også påvirket udbytterne i frømarken og ikke mindst det nye udlæg etableret i foråret 2018 i dæksæd. I skrivende stund er der ikke overblik over hvor stor ompløjningsprocenten bliver, men der er ingen tvivl om den vil blive større end et gennemsnitsår. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at etablerer et større areal med alm. rajgræs udlagt i renbestand. Hvis det tørre vejr fortsætter, kan det blive en udfordring at opnå en god og sikker etablering.

Tørken

Alm. rajgræs udlagt i renbestand skal normalt etableres i sidste halvdel af august. I 2018 kan vi blive tvunget til at ændre denne anbefaling.

I 2018 er udfordringen, at jorden mange steder er så tør, at det vil påvirke spiringen negativt. Lige nu i starten af august er der ikke udsigt til regn frem til midt i august, og ifølge de seneste prognoser måske endnu længere. Det kan gøre det meget vanskeligt at få etableret afgrøden. Der skal nu betydelige regnmængder til for at sikre en jordfugt, der giver en optimal fremspiring. Samtidig skal man være sikker på, at det ustadige vejr fortsætter, så de spirende planter kan få ordentlig rodfæste. Det kan betyde, at vi kommer helt frem til den sidste uge i august og måske helt frem til 1. september, før det bliver muligt at så alm. rajgræs.

Når såtiden udsættes er det positivt, at lige nu i starten af august er jordtemperaturen meget høj. Når der kommer tilstrækkelig nedbør vil det sikre en hurtig fremspiring og dermed kan planten muligvis indhente noget af den manglende vækst. Samtidig er der sandsynligvis en del tilgængeligt kvælstof til rådighed som forfrugten ikke har kunnet udnytte og med den høje jordtemperatur og nedbøren vil der sandsynligvis være en øget mineralisering af kvælstof. Disse forhold burde sikre en hurtig etablering og dermed kan en mindre udskydelse af det optimale såtidspunkt godt forsvares i år

Generelt om etablering

Udsædsmængden afhænger af sort, type og såtid, men ved efterårsudlæg i renbestand skal udsædsmængden øges lidt i forhold til samme sort, etableret i vårbyg om foråret. Frøfirmaet giver gerne de nødvendige oplysninger til den pågældende sort.

Sådybden er 2 til 3 cm. De storfrøede tetraploide typer tåler lidt dybere såning end de småfrøede plænetyper. Samtidig er det vigtigt at frøene er sået så dybt, at frøet er dækket af jord, ellers kan den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse skade frøet.

Hvis frøet etableres efter en kornafgrøde, er det helt afgørende at minimere og helst helt undgå spild fra dækafgrøden ved høst. Specielt ved etablering efter vintersæd er det vigtigt at undgå spild. Spildkorn er næsten umuligt at bekæmpe i alm. rajgræs. Før såning af frøet er det derfor vigtigt, at der pløjes meget omhyggeligt, så eventuelle spildkerner placeres i bunden af furen. Affuringerne skal udføres meget omhyggeligt. Det er her, vi ser de største problemer med spildkorn. Husk pakning af jorden.

Etableres frøet efter en bredbladet forfrugt, er pløjning ikke helt så afgørende.

Ukrudt

Det er meget vigtigt at eventuelt græsukrudt og spildkorn bekæmpes effektivt allerede fra efteråret. Agil 100 EC har en godkendelse til mindre anvendelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Den maksimale dosering er 0,1 liter Agil pr. ha, tilsat sprede/klæbemiddel. Den lave dosering sker af hensyn til afgrøden. Der er konstateret betydelige afgrødeskader i forsøgene ved højere doseringer. For at sikre en effekt af den lave dosering er det vigtigt at der tilsættes sprede/klæbemiddel, og der behandles på små spildkornsplanter med 1 til 2 blade. Løsningen er en brugbar mulighed, men kan bestemt ikke løse alle problemer. Derfor er omhyggelig pløjning fortsat grundstenen i bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn. DFF, Diflanil, Legacy, Stomp/Activus og Boxer er midler, der kan anvendes i henhold til deres off-label godkendelser, som kan findes i Middeldatabasen. Husk at have vejledningen liggende før brug af midlet. Alle midler har jordvirkning. Småt ukrudt og jordfugt fremmer effekten. DDF/Diflanil/Legacy skal udbringes umiddelbart efter såning, hvor jorden endnu er fugtig, for at sikre effekten på enårig rapgræs.

Se løsningsforslag.

Sygdomme

Svampesygdomme er sjældent et problem i alm. rajgræs, udlagt i renbestand om efteråret.

Skadedyr

Fritfluer kan blive et problem, men der varsles for 3. generation, og bekæmpelse er meget sjældent nødvendig.

Gødskning

Som beskrevet i starten af denne artikel vil der sandsynligvis være mere kvælstof til rådighed i pløjelaget end i et normalt år. Alligevel kan det være fornuftigt at tilføre 25 til 30 kg kvælstof i forbindelse med såning.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.