Økologi, Kvæg, Planter

Økologisk proteinfoder: Inspirationshæfte med fokus på hestebønner

Økologisk, dansk proteinfoder til kvæg, fjerkræ og svin gennemgås i et hæfte fra SEGES Økologi. Fokus er på dyrkning, forarbejdning, fodring og handel med hestebønner samt avl af planter.

Hæftet ’Økologiske hestebønner i mark og stald’ fra SEGES Økologi giver inspiration om proteinfoder fra planter til kvæg, fjerkræ og svin. Fokus ligger på hestebønner som proteinfoder i økologi. Hestebønner er nemlig dels er en succesfuld afgrøde i det økologiske sædskifte, dels et godt proteinfoder til fjerkræ, svin, køer og andre danske husdyr.
Du kan se hæftet via link nederst på siden. Du kan også bestille hæftet ved at sende en mail til Tove Mariegaard Pedersen, tmp@seges.dk
Hestebønners gode egenskaber i økologisk sædskifte

Hestebønner er planter med et højt kvælstofudbytte, og de kan derfor være med til at sikre en tilstrækkelig forsyning med kvælstof i sædskiftet på de økologiske bedrifter. Behovet for hestebønner eller andre bælgplanter er størst på planteavls-, svine- og fjerkræbedrifter, hvor der ikke er meget kløvergræs i sædskiftet.
forsidebillede af hæfte - Økologiske hestebønner iomark og stald

Hæftet er produceret i projektet ØkoProtein og samler masser af vigtig viden. Foto: SEGES Økologi.

Godt proteinfoder til kvæg, svin og fjerkræ

Hestebønner har et højt indhold af både protein og stivelse, og for malkekvæg kan hestebønner fuldt ud erstatte importeret soja eller raps som proteinkilde.  Til gengæld er fedtindholdet i hestebønner lavt, og det er derfor nødvendigt at supplere med f.eks. havre. Nye forsøg viser, at toastning er en unødvendig omkostning ved opfodring til malkekøer.
Ubehandlede hestebønner kan indgå som proteinkilde i foder til svin i vækst og æglæggende høner. I modsætning til malkekvæg er der dog en øvre grænse for, hvor stor en procentdel af det samlede foder, som hestebønnerne kan udgøre.  

Gode dyrkningsråd

I det nye hæfte ’Økologiske hestebønner i mark og stald’ beskrives også fem dyrkningsregler, som kan være afgørende for om dyrkningen af hestebønner bliver en succes.  
Helt overordnet set er det vigtigt at:

  1. vælge de bedst egnede marker
  2. overveje sortsvalget nøje
  3. så 45–50 planter pr. m2
  4. så tidligt og dybt
  5. hjælpe bestøvningen på vej med bier eller humlebier

Vil du vide mere?