Planter

Registreringsnet uge 35: 1. registrering af rapsjordlopper i gule fangbakker og bladsvampe i sukkerroer

Der er pt. kun fundet relativt få rapsjordlopper i de gule fangbakker, og bekæmpelse rettet mod larver er endnu for tidligt. Bekæmpelse rettet mod bladgnav er aktuel i nogle marker.

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen på ca. 50 lokaliteter via gule fangbakker, og de første registreringer er foretaget. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod larver

Der er pt. kun fundet relativt få rapsjordlopper, og bekæmpelse rettet mod larver er endnu for tidligt. Rapsen er i vækststadie 10-14 (kimblade udviklet til 4 løvblade). Evt. bekæmpelse rettet mod larver er ret fleksibelt og anbefales tidligst fra 4-5 løvbladstadiet.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de runde fangbakker (radius 11 cm) indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg. 

Fangbakkerne kan ikke bruges til at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod de voksne billers bladgnav i de tidligste vækststadier. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man selv se sig til. De nuværende bejdsemidler har ingen eller kun svag effekt mod bladgnav, hvorfor det er vigtigt at følge angrebene i fremspiringsfasen og frem til at ca. 4 løvblade er udviklet. 

Der findes kun en vejledende bekæmpelsestærskel, som var gældende ved bejdsning med mere effektive bejdsemidler. Tærsklen var her 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at ca. 4 løvblade var udviklet. Tærsklen med de nuværende bejdsemidler er lidt lavere. I udlandet er fundet resistens hos rapsjordlopper mod pyrethroider, så det gælder om tilpasse forbruget til behovet.

I figur 1 ses en illustration fra Tyskland med 1,5,10 og 15 procent bortgnavet bladareal. I Tyskland anvendes tærsklen 10 procent bortgnavet bladareal fortsat trods svagere bejdsemidler.
Rapsjordlopper er i starten meget lysfølsomme, og de er derfor mest aktive i dæmringen og efter solnedgang. Ved en tidlig bekæmpelse rettet mod bladgnav angiver man i Slesvig Holsten derfor, at det kan være en fordel at behandle i dæmringen. Der er dog ingen forsøgsresultater med forskellige sprøjtetidspunkter. Efterhånden forsvinder rapsjordloppernes følsomhed for lys, og i oktober er rapsjordlopperne lige aktive dag og nat. Det angives også, at rapsjordlopper især tiltrækkes af rapsmarker, der er stressede f.eks. grundet dårligt såbed, fordi planterne her udskiller duftstoffer, som tiltrækker rapsjordlopperne. Det kan forklare forskellige angrebsgrader mellem marker i samme område.

Til bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordlopper kan anvendes Lamdex (normaldosis 0,2 kg) eller Kaiso Sorbie (normaldosis 0,1 kg) i ca. 50-75 procent dosering. Ved bekæmpelse senere rettet mod larver anbefales normaldosis. Mavrik/Mavrik Vita har haft mindre god effekt mod larver og anbefales ikke.

illustration fra Tyskland med 1,5,10 og 15 procent bortgnavet bladareal

Figur 1.  Illustration fra Tyskland med 1,5,10 og 15 procent bortgnavet bladareal.

Bladsvampe i sukkerroer  

NBR Nordic Beet Research foretager ugentlige bedømmelser af angreb af bladsvampe i sukkerroer, og nye data foreligger hver torsdag.

Rust er i kraftig udvikling og lokalt udvikles også meldug. Hvor det er tre eller flere uger siden, der sidst blev svampebehandlet, og hvor der er seks uger eller mere til optagning, vil en opfølgende svampesprøjtning nu være aktuel. En effektiv anden behandling opnås, når den foretages lige så snart der observeres nye friske angreb af bladsvampe i marken.

Se yderligere kommentarer på linket nedenfor. Data for indeværende uge foreligger på torsdag. Der henvises fremover til nedenstående link.

Se registreringer i Registreringsnettet

Vil du vide mere?

Støttet af