Planter

8. registrering af bladlus i vinterbyg og vinterhvede i uge 45

I de tidligt såede marker i milde områder er der fundet op til 50-70 procent angrebne planter i ubehandlede marker. Det er derfor vigtigt at finde markerne med mange bladlus. Bekæmpelsestærsklen vurderes til omkring 20 procent angrebne planter på nuværende sene tidspunkt.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Forekomsten af bladlus ligger i hvede på niveau med ugen før og lidt højere i vinterbyg.

I vinterhvede er der i ubehandlede marker fundet bladlus på 13 af 24 lokaliteter (0,5-70,0 procent angrebne planter). I de to marker med de kraftigste angreb er fundet 50 hhv. 70 procent angrebne planter.

I vinterbyg er der i ubehandlede marker fundet bladlus på 12 af 17 lokaliteter (0,2-69,0 procent angrebne planter). I de to marker med de kraftigste angreb er fundet 40 hhv. 69 procent angrebne planter.

Det er vigtigt at finde markerne med kraftige angreb. På nuværende sene tidspunkt er den vejledende bekæmpelsestærskel højere end de 2-3 procent angrebne planter, som gælder tidligere. Der er nemlig nu færre dage til opformering resten af året, og opformeringsbetingelserne er også ringere. Der findes ingen bekæmpelsestærskel på nuværende sene tidspunkt, men bekæmpelse anbefales ved anslået omkring 20 procent angrebne planter. Træf beslutning om evt. bekæmpelse nu.

Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg Lamdex/Karate, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l Fastac eller 0,05-0,1 l Mavrik Vita pr. ha.

I vinterbyg har Biscaya OD en mindre anvendelse, og 0,1-0,15 l pr. ha anbefales. Bemærk, at det er forbudt at anvende og opbevare Biscaya OD pr. 31/12 2020.

I figur 1 (vinterhvede) og i figur 2 (vinterbyg) er udviklingen pt. sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, at der i år er fundet de 3. højeste angreb indenfor de sidste 8 år.

Se data og yderligere kommentarer i Registreringsnettet.

Dette var sidste registrering af bladlus i år. Vi takker for indberetningerne.

Vil du vide mere?

Støttet af