Økonomi og ledelse, Planter

Få styr på kornlageret på dit landbrug med lagerstyrings-regneark

Regnearket hjælper lagerstyring af kornlageret på vej og sikrer, at landmanden og assistenten taler samme sprog om beholdningerne på bedriften.

Når det kommer til opgørelse af kornlagrene på bedriften, kan der ofte opstå udfordringer i kommunikationen mellem landmand og assistent/rådgiver. Det sker ofte i forbindelse med f.eks. budgetopfølgning på resultat og regnskab, hvor der opleves udfordringer med at ”snakke” sammen om, hvilke beholdninger der er af hvad i virksomheden.

Landmanden snakker om fysiske beholdninger, assistenten forholder sig til kontonumre

I langt de fleste tilfælde skyldes det, at landmand og assistent har forskellige udgangspunkter for at se på beholdninger. Landmanden ser på de fysiske beholdninger i form af siloer og andet, som indeholder f.eks. korn, mens assistenten har nogle kontonumre og en afstemning at forholde sig til, som måske ikke svarer til de fysiske beholdninger. 

Regneark til lagerstyring af kornbeholdninger på bedriften retter op på udfordringer

Lagerstyringsregnearket kan dog hjælpe med at rette op på disse kommunikationsudfordringer. Her registrerer landmanden sine beholdninger i form af mængder. Disse registreringer samles og kan derefter kontrolleres for at sikre, at de stemmer. Samtidig står der på en fane i regnearket, hvilke kontonumre assistenten anvender til at kontere beholdninger på. Dermed giver regnearket både landmanden overblik over de fysiske beholdninger og assistenten får de oplysninger, som vedkommende skal bruge i sit arbejde.

Emneord

Vil du vide mere?