Vær på forkant med dit budget for 2019 – og det nye dashboard for landmænd

Forbered dig allerede nu, hvis du ønsker at blive bedre til at følge op på din økonomi løbende – og hvis du vil anvende det nye dashboard, som er skabt til at give overblik.

Budgettet skal nemlig rettes til, og der skal være styr på den løbende bogføring, inden du kan gå i gang.

 

Hvis du ønsker at følge mere op på din økonomi og arbejde aktivt med dit budget i 2019, så er det allerede nu, du skal starte. Inden budgettet lægges, skal du nemlig forholde dig til, hvordan du ønsker at bruge det, så det kan udarbejdes efter behovet. Hvis du gerne løbende vil følge op på, hvordan din økonomi udvikler sig i forhold til planen, så skal de enkelte omkostninger mv. være indsat på de tidspunkter, de forventes at opstå. Det betyder bl.a., at grovfoderforbruget skal fordeles ud over alle måneder.

For at du kan lave en løbende opfølgning, skal der naturligvis også være noget at følge op på. Dermed er det en god ide at få bogført hurtigst muligt, så du den dag, du følger op, har styr på at alle omkostningerne indtil denne dag er med. Til dette formål kan det være en fordel af anvende Summax.

 

Dashboard giver overblik

Dashboardet samler nøgletal for bedriften fra forskellige platforme og giver en mulighed for at se data fra både produktion og økonomi på samme sted. Dashboardet kan dermed give dig et overblik over status på de vigtigste områder på din bedrift.

De forskellige nøgletal vises løbende, som de udvikler sig, og du kan dermed hele tiden have fingeren på pulsen og hurtigere opdage, hvis noget ikke ser ud, som det bør. For de økonomiske tal præsenteres det realiserede i forhold til det planlagte for måneden og afvigelsen imellem dem. Afvigelserne farvemarkeres alt efter, om omkostningerne holder sig under det planlagte (grøn), eller budgettet er overskredet for måneden (rød). Det er med til at synliggøre, hvis der er et område, der kræver ekstra opmærksomhed og ændrede handlinger.

 

En hjælpende hånd ved rød alarm

Tallene på dashboardet er også knyttet op på faglig viden. Det vil sige, at hvis et af nøgletallene i dashboardet er overskredet (rødt), får du et link med adgang til relevant viden og konkrete råd om præcis det pågældende område, der kan give inspiration til, hvad du skal gøre for at komme på ret kurs igen. Derudover kan du give din rådgiver adgang til at kunne se dit dashboard, så du også kan hente hjælp her, hvis du har brug for assistance.

De forskellige kort med nøgletal er holdt enkle for at give mulighed for at bevare overblikket. Derfor er der ikke så mange uddybninger på selve kortet, men du kan dykke ned i tallene bagved. Vil du f.eks. undersøge, hvorfor dine maskinstationsomkostninger ser ud, som de gør, kan du klikke på nøgletallet og få adgang til at se de underliggende poster, f.eks. foregående måneders tal mv. Denne mulighed er dog stadig under udvikling.

 

Prøv dashboardet nu
Vi forventer, at alle landmænd kan få adgang til dashboardet i løbet af 2019. Du har dog allerede nu mulighed for at prøve en foreløbig prototype. Kontakt din rådgivningsvirksomhed eller projektleder Vibeke H. Rasmussen, vhr@seges.dk og hør mere om muligheden.

Dashboardet er landmandens elektroniske skrivebord, og det testes på nuværende tidspunkt hos 19 landmænd. Her vises der forskellige produktionstekniske nøgletal for bedriften, eksempelvis celletal og kimtal samt økonomiske tal som f.eks. fremstillingsprisen på mælk, vedligeholdelsesomkostninger mv. De økonomiske tal holdes op mod det budgetterede tal for måneden, så landmanden hele tiden kan se, hvor meget han har realiseret i forhold til det planlagte. Ved rød alarm får han adgang til konkret viden og gode råd til at løse problemet.  

Tre gode råd:

  • Overvej allerede nu, hvordan du vil følge op næste år
  • Budgettet skal passe til din opfølgning
  • Prøv dashboardprototypen