Økologi, Planter

Markvandring i stribedyrkningsforsøg på Lolland

Se det nyanlagte forsøgsområde og hør om systemets muligheder og udfordringer.

Dato
18. juni 2021

Pris
0 kr. , tilmelding påkrævet

Tidspunkt
13:30 - 15:00

Tilmeldingsfrist
18. juni 2021

Sted
Nordic Beet Research, Højbygårdvej 14, 4960 Holeby

Tilmeld til Trine Schwennesen
Stribedyrkning er dyrkning af forskellige afgrøder i smalle striber ved siden af hinanden.

Formålet er at bruge diversiteten af afgrøder til at styrke den enkelte afgrøde imod angreb af sygdomme og skadedyr. Udenlandske forsøg med systemet har også peget på effekter som øget jordfrugtbarhed og mindre jorderosion.
 
Avancerede forsøgsopstillinger til afprøvning af systemerne og måling af effekterne er udarbejdet i samarbejde med AU, KU, Nordic Beet Research og AgroIntelli.

Markrobotter er med til at gøre det muligt at reducere arbejdsbredden og køre i mere komplicerede systemer med 4-6 afgrøder på samme mark.

Arrangører er SEGES Økologi Innovation og Nordic Beet Research.

Vil du vide mere?