Udbytteprognose for vinterhvede og majs

Planter, Økonomi og ledelse

Udbytteprognose for vinterhvede og majs

Landmænd skal kende det forventede udbytte på marken inden høst. Derfor har SEGES udviklet udbytteprognosen i CropManager. Funktionen tildeles tre stjerner fra Agromek i 2021.

Det er en stor fordel både for forretningen og for miljøet, hvis landmanden kender sine marker – og ikke mindst hvilket udbytte han kan forvente fra hver enkel mark – bedst muligt.

”For landmanden bliver det muligt at tilpasse input til marken til markens præcise behov, eksempelvis af kvælstof og svampemidler. Det vil give mere ensartede marker og mindske risikoen for lejesæd. Derudover kan landmanden også anvende prognosen til lagerstyring og til at regulere indkøb af foder efter, hvad han forventer at høste i marken. Endelig vil det være en fordel for miljøet, at marken kun tildeles præcis det, som afgrøderne kan optage,” fortæller Mette Kramer Langgaard, konsulent for gødning/produktion ved SEGES og medudvikler af modellen.

Derfor har SEGES skabt et digitalt værktøj, som kan hjælpe landmanden til at kende det omtrentlige udbytte på marken løbende – og længe før tændingsnøglen i mejetærskeren drejes. Læs mere om den faglige baggrund for modellen i rapporten Udbytteprognose i vinterhvede.

Modellen forventes med tiden at blive så præcis, at den kan forudsige udbyttet ikke bare på markniveau, men helt ned på specifikke områder i hver mark. Foreløbigt i kvadrater af 10 x 10 meter. 

”Udbytteprognosen findes i programmet CropManager, og indtil videre findes modellen for vinterhvede- og majsmarker, men der er i princippet ikke grænser for, hvilke afgrøder, vi kan beregne udbytteprognoser for,” fortæller Mette Damborg Hansen, som har været SEGES’ projektleder i EU-projektet Perceptive Sentinel. 

Frem til 31. marts 2021 er det muligt at prøve udbytteprognosen gratis og uden binding.

Sådan ser prognosen ud i cropmanager

Sådan ser prognosen ud i CropManager

Machine learning, når det er bedst 

Udbytteprognosen i CropManager bygger alene på satellitdata, men det er undersøgt, om vejrdata fra DMI og terrænhøjde i marken forbedrede prognosen – hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Se mere i rapporten Udbytteprognose i vinterhvede.

For at modellen hele tiden kan blive bedre, er det er vigtigt, at landmanden registrerer sine tidligere høstudbytter i enten CropManager, Mark Online eller FarmTracking. ”Det giver endnu bedre prog-noser”, fortæller medudvikler Christian B. Møller, IT-konsulent i SEGES.

”Vi er stadig i beta-stadiet med modellen, men efterhånden som modellen bliver videreudviklet, er vi overbeviste om, at forudsigelsen af udbyttet gennem vækstsæsonen vil give en række fordele for både landmanden og miljøet,” fortæller Mette Kramer Langgaard, konsulent for gødning/produktion ved SEGES og medudvikler af modellen.

Hvad er PerceptiveSentinel

  • Funktionen er udviklet i projektet PerceptiveSentinel 
  • De deltagende lande er Slovenien, Østrig, Frankrig og Danmark
  • Der er udfordringer med sikkerheden i data. Usikkerheden er lige nu på ca. 0,6-0,9 tons/ha, men den forventes med flere data at kunne bringes ned på 0,25 tons/ha.  
  • Værktøjet er også udfordret, hvis et skydække forhindrer gode satellitfotos af markerne
  • Værktøjet kan fra juli 2020 findes under ”Prognoser” i programmet CropManager, som findes på CropManager.dk

Vil du vide mere?