Jura

Jura af relevans for landbrug

Her finder du det lovstof, som er relevant for den daglige drift af en landbrugsvirksomhed. Du kan tilgå to forskellige lovdatabaser inden for områderne erhvervsjura og socialøkonomi, og desuden kan du tilgå skattemeddelelser fra SEGES Skatteafdeling.

I Regelinfo finder du lovstof og afgørelser samt artikler skrevet af SEGES' medarbejdere inden for en bred vifte af erhvervsjuridiske områder. Emnerne spænder vidt: fra miljøgodkendelser, naturbeskyttelse, hold af dyr og økologi til EU-tilskudsregler, landbrugslov, lejeforhold, salg af fast ejendom, ansættelse, uddannelse og arbejdsmiljø, for blot at nævne nogle eksempler.  

Lovstoffet vedrørende socialøkonomi omfatter familiejura, socialjura og arbejdsmarkedsforhold. Familiejuraen beskæftiger sig særligt med arveloven, og socialjuraen dækker f.eks. de love og regler, som regulerer sygedagpenge, pensioner, fleksjobydelser og førtidspension.  

Via SKATM kan du finde artikler om afgørelser på skatteområdet, som er relevante for landbrugsvirksomheder.

Regelinfo og SKATM kan tilgås af både rådgivere og landmænd, mens Socialøkonomi er forbeholdt DLBR-rådgivere.

Kontakt redaktionen bag Regelinfo, Socialøkonomi samt MSøg.

Få svar på dine spørgsmål vedr. Regelinfo
Kontakt redaktionen bag Regelinfo for teknisk og juridisk bistand

Få svar på dine spørgsmål vedr. Socialøkonomi
Kontakt redaktionen bag Socialøkonomi for at få juridisk vejledning.

Få svar på dine spørgsmål vedr. Skat
Kontakt redaktionen bag MSøg – skat for skattefaglig og teknisk bistand.

Emneord

Vil du vide mere?