Planter

5. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 42

I de tidligt såede marker i milde områder er der fundet mindst 2 procent planter med bladlus i 15 af 26 hvedemarker (op til 18 procent angrebne planter) og i 11 af 17 vinterbygmarker (op til 23 procent angrebne planter). Der er fundet færrest bladlus i Nord- og Vestjylland. I flere marker er der således mange bladlus.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Der er i den forløbne uge sket en lille stigning i forekomsten af bladlus. 

I vinterhvede er der fundet bladlus på 21 af 26 lokaliteter (0,01-18,0 procent angrebne planter). I 15 af de 26 marker er fundet mindst 2 procent angrebne planter.

I vinterbyg er fundet bladlus på 13 af 17 lokaliteter (0,01-23,0 procent angrebne planter). I 11 af de 17 marker er fundet mindst 2 procent angrebne planter.

Der er fundet tilfælde af mange bladlus i flere landsdele. Færrest bladlus er fundet i Nord- og Vestjylland.

I mange tidligt såede marker er der således fundet mange bladlus, så det er derfor meget vigtigt nu at undersøge markerne for evt. angreb.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Lettere nattefrost påvirker ikke bladlusene. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb.

Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet. I lidt senere såede marker med behov kan bekæmpelse udføres fra 2-3 bladstadiet, da der her er mindre nyvækst efter sprøjtning end i de tidligt såede marker og dermed længere virkningstid. Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg Lamdex/Karate, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l Fastac eller 0,05-0,1 l Mavrik Vita pr. ha.

I vinterbyg har Biscaya OD en mindre anvendelse, og 0,1-0,15 l pr. ha anbefales. Bemærk, at det er forbudt at anvende og opbevare Biscaya OD pr. 31/12 2020.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

I figur 1-2 er udviklingen pt. sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, at der pt. er fundet de 3. højeste angreb indenfor de sidste 8 år.

 

Vil du vide mere?

Støttet af