Planter

Markvandring om forsøg med kontrol af efterafgrøder via satellit

Otte landmænd har meldt sig til at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at forenkle efterafgrødereglerne.

Dato
28. oktober 2021

Pris
Gratis

Tidspunkt
13:00 - 15:00

Sted
Agro-Alliancen, Ravnholtvej 57, Ørbæk

Kontakt ved spørgsmål

De har i to år skulle opfylde et krav til en minimum biomasseproduktion og dermed en minimum kvælstofoptagelse om efteråret målt med satellit, i stedet for opfyldelse af det pligtige efterafgrødekrav. Det skal give landmanden frihed til selv at vælge, hvordan det opfyldes. Det kan ske med vintersæd, efterafgrøder eller spildkorn mfl. 

Kom og hør, hvordan det er gået dem. Se efterårsbevoksningen i 2021 og hør mere om pilotprojektet.

Markvandringen kræver ingen tilmelding.

Se program

Vil du vide mere?