Hvad sker der på jura-området?

Bliv ajourført om kriserådgivning og den nyeste juridiske viden fra SEGES.

Landbrugets krisehjælp
Håndtering af en krisesituation kræver en lang række kompetencer. Her finder du aktuel juridisk, økonomisk og skattemæssig viden om emnet.

Nyheder og afgørelser 
Få overblik over de væsentligste afgørelser fra Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt fra Tidsskrift for Landbrugsret indenfor Direkte Arealstøtte 2015-2020 og Krydsoverensstemmelse.

Persondata

25. maj 2018 træder nye regler om beskyttelse af persondata i kraft. På temasiden Persondata informerer vi løbende om de nye regler af betydning for landmanden som virksomhedsejer og i et vist omfang som privatperson med særligt fokus på de rettigheder og pligter, som han eller hun har. Rettigheder, når andre indsamler, registrerer eller på anden måde behandler persondata, som vedrører landmanden og pligter, når det er landmanden selv, der behandler andres persondata.