Inspirationskatalog om staldtype og -indretning til slagtesvinestald

$name

Det økologiske regelsæt udstikker en række overordnede krav til staldindretningen, som kan opfyldes på forskellige måder. Erfaringen viser, at hver producent prioriterer forskelligt og stiller forskellige krav, når en stald skal indrettes.

Kataloget leverer derfor ikke nøglefærdige anvisninger på, hvordan den "rigtige" stald ser ud, men kan tjene som inspiration og guide i overvejelserne om, hvilke faktorer, der bør vurderes, inden man beslutter sig for en given staldtype. I arbejdet er der taget udgangspunkt i en situation med nybyggeri.

Staldprojektet blev påbegyndt i 2006. Seks bedrifter (fire økologiske og to konventionelle friland) med otte forskellige staldsystemer blev besøgt.
Nøglespørgsmålene til landmændene var: Hvad er du glad for ved din stald? - hvad vil du gerne ændre?
Erfaringerne herfra blev samlet og præsenteret for værter, bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Derefter gik arbejdet med at udvikle forslag i gang.
Arbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Konsulent Tove Serup, Videncentret for Landbrug, Økologi har været leder af projektet.Hent kataloget (pdf, 697 KB).

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.