Planter, Grise, Kvæg

Status på forlænget frist for udbringning af flydende husdyrgødning og affald i efteråret 2023

Opdateret uge 38. En våd sommer og efterår kan udløse en forlængelse af fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald til vinterraps og fodergræs. Fristen ender med at blive forlænget i 49 kommuner.

Nyhed

22. august 2023

 Opdateret 27. september 2023

Normalt er fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald den 1. oktober, men megen regn kan forlænge fristen til den 15. oktober.

For at udløse en forlængelse skal der i ugerne 21-38 (ca. juni til sidst i september) falde mere nedbør end normalt, og samtidig skal der i ugerne 30-38 (ca. august til sidst i september) falde 30 pct. mere nedbør end normalt. Reglerne er beskrevet i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9 stk. 10.

DMI har nu opgjort aktuelle nedbørstal til og med uge 38, og udbringningsfristen ender med at blive forlænget i 49 kommuner. Se figur 1 og tabel 1.

Miljøstyrelsen foretager en officiel offentliggørelse af kommunerne med forlænget frist på deres hjemmeside.

Uanset om udbringningsfristen forlænges eller ej, så er det en god ide at få gylleudbringningen planlagt, så den kan ske så tidligt som muligt og gerne i god tid inden 1. oktober, da kvælstofudnyttelsen generelt er bedre, jo tidligere gyllen udbringes om efteråret.

Danmarkskort der viser manglende nedbør til forlænget frist for udbringning af flydende husdyrgød-ning og affald i efteråret 2023

Figur 1.

Tabel 1. Kommuner, hvor fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og affald er forlænget til og med 14. oktober 2023.

Kommune
Albertslund Kalundborg
Allerød Kerteminde
Assens København
Ballerup Lemvig
Bornholm Lyngby-Taarbæk
Egedal Læsø
Fanø Mariagerfjord
Favrskov Morsø
Fredensborg Norddjurs
Frederiksberg Odense
Frederikssund Odsherred
Furesø Randers
Faaborg-Midtfyn Rudersdal
Gentofte Rødovre
Gladsaxe Silkeborg
Glostrup Skive
Gribskov Stevns
Halsnæs Struer
Helsingør Syddjurs
Herlev Thisted
Herning Vallensbæk
Hillerød Vejle
Holstebro Vesthimmerland
Hørsholm Viborg
Jammerbugt

Vil du vide mere?

Støttet af