Kvæg

Det er forår – så hold ekstra øje med kimtallet

Forår er ofte lig med stigning i kimtallet. Hvis du ikke vil med på den vogn, så tjek bl.a. vaskeautomat, varmtvandsforsyning og forbruget af rengøringsmidler nu.

Med forårets komme stiger udetemperaturen, og mange gange ser vi desværre også en stigning i kimtallet. Derfor er det en god ide at få tjekket de ømme punkter, hvor det ofte går galt, så bedriften ikke bliver en del af den kedelige statistik.

Tjek vaskeautomaten

Det gælder bl.a. malkeanlæggets og køletankens vaskeautomat. Få evt. lavet et servicetjek, så man er sikker på at vandmængden er korrekt og dosering af rengøringsmidler svarer til leverandørens anvisninger. Doseringspumperne kan trænge til nye slanger, da de gamle godt kan have mistet deres elasticitet hen over vinteren. 

Man kan selv løbende tjekke forbruget af rengøringsmidler, ved at mærke niveauet i dunke eller tromler op med en tusch og se, om det ugentlige forbrug er konstant.

Figur 1

Det er let at tjekke mængden af varmt vand ved hjælp af en spand og termometer. Foto SEGES

Tjek varmtvandsforsyningen, når du rengør malkeanlægget

Hold også øje med varmvandsforsyningen. Kvalitetsrådgiverne oplever ofte, at der mangler varmt vand til rengøring af anlæg og tank. El-vandvarmere skal jævnligt tjekkes for, om de er i orden. Mange har to eller flere beholdere, der ofte er serieforbundet. Her er det kan det være svært at opdage, om der er gået et varmelegeme i en af beholderne. 

Det vand, der kommer ud til at begynde med har en høj temperatur. Men der er måske kun 250 liter varmt vand i systemet mod de forventede 400 liter, fordi det ene varmelegeme mangler. Kontroller det et par gange om året ved at tømme beholderen, samtidig med at vandets temperatur måles. Brug en spand og et termometer. For hver spand, der tappes ud måles temperaturen, og når temperaturen kommer under 600 C. er der ikke mere varmt vand tilbage i beholderen. Antallet af spande angiver, hvor mange liter varmt vand, der er til rådighed til rengøring.

Hav eventuelt separat vandforsyning

Endelig skal man også være opmærksom på ændrede rutiner i stalden. Specielt hvis man anvender den samme varmvandsforsyning til forskellige formål, fx rengøring af køletank og varmt vand til kalvemælk eller rengøring af skåle. Hvis tidspunktet falder sammen med vask af malkeanlægget, er der måske ikke varmt vand nok til begge dele. Det anbefales derfor at have separat varmvandsforsyning til malkeanlæg og køletank, så man altid har den nødvendige mængde varmt vand til rådighed.

Læs også: Værd at vide om kim i mælken og hvad du gør ved forhøjet kimtal

Denne artikel har været bragt i KvægNyt nr. 8, 2020.

Emneord

Vil du vide mere?