OptiMek (Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse)

OptiMek-projektet skal udvikle og demonstrere effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse.

Projektet har til formål at udvikle mere effektive mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse.

OptiMek-projektet begyndte den 01.08.2013 og afsluttes den 31.12.2016.

Det samlede budget er 13 mio. DKK, med 6,8 mio. i tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP.

I projektet indgår: 

Københavns Universitet

Aarhus Universitet 

 

Agro Intelligence ApS

F. Poulsen Engineering ApS  

 

Nordic Beet Research 

 Stenalt

 Aasgaard

SEGES

 

Kort om projektet:

Ukrudt koster store udbyttetab i økologisk planteavl. Samtidig indsnævres mulighederne for herbicidanvendelse især i mindre konventionelt dyrkede afgrøder.

OptiMek vil derfor udvikle og demonstrere effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse Målet er at øge udbyttet og dyrkningssikkerheden i økologiske markafgrøder med 5­–10 %, samt sikre fortsat dansk produktion af udvalgte afgrøder f.eks. fabriksroer og havefrø.

OptiMek vil medføre flere konkrete resultater: En præcisionssåmaskine, som med høj kapacitet kan så afgrøden i mønstre. Et visionsbaseret modul til ukrudtsbekæmpelse, som sikrer, at der ikke laves skade på afgrøden. En flerårig ukrudtsopgørelsesmetode ved hjælp af droner. Markdemonstrationer om optimal ukrudtsbekæmpelse i flere afgrøder med nyeste kamerastyrede radrensere og andre teknologier. Målrettet formidling af nyeste viden på området fra ind- og udland, m.m.

_________________________________________________________________________

Artikler:

Juni 2017:Ukrudts- og afgrødedækning I Landsforsøg 2014-16 med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vårhvede, vårbyg og hestebønne

Marts 2017: Økonomi i udplantning af økologiske roer?

Marts 2017: Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet)

Marts 2017: Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse  (del af Optimekprojektet)

December 2016: Afsnit om radrensning i Oversigten over Økologiske Landsforsøg 2016

December 2016: Afsluttende workshop i Optimek

December 2016: Droner i landbruget?

Juli 2016: Radrensning i vårbyg. Artikel i Økologi & Erhverv, 1. juli 2016.

Juni 2016: Flere robotter gør kål på ukrudtet. Presseomtale på dr.dk.

Ultimo 2015: Økonomi ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vårhvede

December 2015: Reglerne om forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

December 2015: Såningen er forudsætningen for en god mekanisk ukrudtsbekæmpelse

December 2015: Rækkeafstandens og såmetodens betydning i hestebønner

Maj 2015:Nye maskiner - nye muligheder. Artikel fra Økologisk Nyhedsbrev nr. 4, maj 2015.

Marts 2015: Rækkedyrkning med kamera vinder frem i radrensningen. Artikel fra
                  Magasinet Mark, marts 2015 

Januar 2015: Radrensning – effekt og økonomi indlæg ved Plantekongres 2015

Juni 2014: Radrensere gav ukrudt kamp til stregen, artikel bragt i Økologisk Nyhedsbrev
                nr. 5, juni 2014

28.04.2014: Radrensning i vårsåede afgrøder

23.04.2014: Mere effektiv ukrudtsbekæmpelse I økologisk planteavl inden for få år

Film

01-07-16: Video: Lugerobotter i aktion

Den 21. maj 2014 blev der afholdt demonstration af 9 forskellige radrensere til korn, sået på 25 cm række afstand. Se filmen: Præsentation af radrensere

PowerPoint indlæg

Radrensning - effekt og økonomi
Forsøg med radrensning
Radrensning i vårsæd
Resultater fra Optimek, Rowcrop og NewCut
Ukrudt, ukrudtsbekæmpelse og sædskifte
Radrensning
Hvordan anvendes droner i ukrudtsbekæmpelsen?
Optimalt vokserum
Afgrødefølsomhed og afgrøders vækst i relation til foregående år
Fremlæggelse af resultater - effekten af den mekaniske indsats
Elektrisk styringsdel (og spin-off produkter)

Sammendrag af indlæg

Oplæg ved Øko-Brunchen d. 24. maj 2016 på SEGES
Radrensning i vårsæd, Plantekongres  2016
Resultater fra Optimek, Rowcrop og NewCut, Økologi-Kongres 2015

Der kommer flere artikler til link-samling..