E-kontrol - produktbeskrivelse mv.

$name

 
Vha. E-kontrol som opfølgning på svineproduktionen forklarer du afvigelser i produktionsplanen og får mulighed for at vise foderopgørelser og produktivitet ud fra en række nøgletal
 

Produkteksempler

(er under udarbejdelse)

Svine IT

E-kontrol, sohold med smågrise
E-kontrol, slagtesvin 

WinSvin
E-kontrol, sohold med smågrise
E-kontrol, slagtesvin 

Win Pig Net
E-kontrol, sohold med smågrise
E-kontrol, slagtesvin

 

Markedsføringsmateriale til DLBR

(er under udarbejdelse)