Hold mælken kold i sommervarmen

Vis køletanken interesse en times tid eller to og forebyg stigning i kimtallet, når sommervarmen sætter ind.


Det er ikke nemt for kølekondensatoren at fungere optimalt, hvis ribberne er sat til med skidt. Foto: KB Køleteknik.

Forhåbentlig får vi lidt sommervarme i juli og august. Men husk, at sommertemperaturer stiller krav til kølekapaciteten på gården. At den ikke er helt optimal alle steder, vidner kimtallene fra sidste sommer om. Her nåede det gennemsnitlige kimtal i nogle uger op over 40.000, hvor det normalt ligger omkring 15-20.000. I år vil mange producenter tillige i højere grad end sidste år have fyldte tanke, hvilket stiller endnu større krav til kølekapaciteten. Mangelfuld køling betyder ikke bare dårlig mælkekvalitet, men også et større energiforbrug. Derfor er der, ifølge servicetekniker Kaj Busk, KB Køleteknik, nogle ting, som man med fordel kan tjekke her og nu.

Tjek kondensatoren
Først og fremmest bør man tjekke kølekondensatoren. Den skal stå frit, må ikke være pakket ind i fx plader og må ikke stå i solen.

”Forleden besøgte jeg en mælkeproducent, som havde den stående i et skur – ikke ideelt, fordi den samme luft kun bliver varmere og varmere,” fortæller Kaj Busk.

Kondensatorens frontribber skal også tjekkes. Det er meget vigtigt, at de er rene. Ellers bliver kompressoren unødigt belastet, og så forlænges køletiden.

”Det har ikke kun betydning for kølingen, det koster også i kroner og øre. Det svarer til at køre i bil op ad bakke hele tiden – så bruger man altså mere benzin,” forklarer Kaj Busk.

Endelig bør man tjekke, at alle blæserne virker.

”En defekt blæser kan måske gå an om vinteren – men om sommeren går det altså ikke,” lyder det fra Kaj Busk.

Vandmåler på pladekøleren
Han anbefaler også at montere en vandmåler på pladekøleren, så man kan se vandforbruget. Optimal køling kræver 2 liter vand pr. liter mælk. Pumper man 2.000 liter mælk i tanken, skal måleren altså vise 4.000 liter.

”Det lyder måske af meget, men det svarer jo bare til, at der skal en tredjedel af den mængde til, som en ko drikker i døgnet, for at mælken bliver ordentligt kølet,” forklarer Kaj Busk. Med ordentlig køling mener han, at mælken har en temperatur på maks. 4º C to timer efter malkning. Det er desuden vigtigt at tjekke, at et evt. filter i vandforsyningen til pladekøleren ikke er stoppet, fordi det bevirker, at vandet løber for langsomt igennem.

Endelig anbefaler Kaj Busk et årligt serviceeftersyn af køleanlægget. Det kan man jo passende lægge her først på sommeren.


Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 13 – 2015