Grise, Økonomi og ledelse

Økonomiske konsekvensberegninger for grise – marts 2022

Resumé

Notat 2209: Med meget høje foderpriser i forhold til afregningspriserne bør der være fokus på høj foderudnyttelse i 2022. Det sidste marginale kg tilvækst er mindre værd end under mere normale forhold.

Notatet ”Økonomiske konsekvensberegninger – marts 2022” viser konsekvenser af afvigende produktivitet i forhold til Den beregnede Smågrisenoterings forudsatte produktivitet. Værdien af mange produktivitetsændringer er noteringsafhængig. Der er regnet med 10,0 kr./kg slagtekrop i notering +/- 1 kr./kg i intervaller. I efterkorrektioner pr. kg slagtekrop er der brugt 1,35 kr./kg.

So-, smågrise- og slagtegrisefoder er sat til henholdsvis 2,3 kr./FEso og 3,01 og 2,31 kr./FEsv i beregningerne. Priser, som forventes at være gældende det meste af 2022.

Der er lavet følsomhedsberegninger på, hvor meget DB pr. enhed kan rykkes, hvis effektiviteten forbedres på bedriften med det anvendte pris- og produktivitetsniveau. Udover dette er der for produktivitetstallene vist, hvad noteringsændringer betyder for nøgletallets værdifastsættelse.

Vil du vide mere?

Støttet af