Planter

Registreringsnet uge 19: Registrering af svampesygdomme i vintersæd, alm. rajgræs, vårsæd samt skadedyr i bederoer

Der er bekæmpelsebehov i flere vinterbygmarker. I vinterhvede og rug er der pt. et meget lavt bekæmpelsesbehov.

4. registrering af svampesygdomme i vintersæd

Ved angivelse af vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn nedenfor, er det forudsat, at der i de tidlige vækststadier medtælles angreb på hele planten og fra og med vækststadie 32 (2 knæ udviklet) medtælles kun angreb på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrå.

Vinterbyg

4. registrering er foretaget. Skoldplet og dernæst bygrust er fortsat mest udbredt. Angrebene har ikke bredt sig så meget i den forløbne uge. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter frem til vækststadie 65 (blomstring). Der er udløst bekæmpelse af bygrust i ca. 40 procent af de ubehandlede marker med sorten Kosmos. Sorten har 4 i modtagelighed (ekstrem modtagelig). Der er også udløst bekæmpelse af bygrust i ca. 35 procent af de ubehandlede marker med sorten KWS Meridian og i ca. 5-10 procent af de ubehandlede marker med Valerie og Cleopatra. 

Mest skoldplet er fortsat fundet i Neptun, Bordeaux og KWS Wallace. Behovet for bekæmpelse af skoldplet fastlægges ved at optælle dage med nedbør. I sorterne Neptun (ekstrem modtagelig) og modtagelige sorter (Comeback, Valerie, Bordeaux, KWS Patriot, KWS Wallace) anbefales bekæmpelse ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør frem til stadie 39 og ved mindst 6 dage med nedbør i vækststadie 40-65 (blomstring). I marker med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning er tærsklen lavere. Skoldplet findes på de nedre blade i mange marker. I flere marker meldes dog om, at angrebet trods det tørre vejr breder sig opad planterne. I disse tilfælde anbefales bekæmpelse.

Meldug er kun fundet i få marker, og der er udløst bekæmpelse i 2 procent af de ubehandlede marker.

Det gennemsnitlige vækststadie er 41, mens stakken er synlig i de længst udviklede marker (vækststadie 49).

Ved behov for svampebekæmpelse fra nu af anbefales Propulse-holdige løsninger, hvor dosis fastlægges efter smittetryk. Anvend i intervallet 0,25-0,45 l Propulse blandet med f.eks. 0,2-0,25 l af Comet Pro eller Orius Max. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

Her ses udviklingen i vækststadier i vinterbyg i registreringsnettet de senere år:

Uge-nr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17 31 30 30 31 29 32 31 30 31
18 31 25 34 31 31 32 32 37 32 31 34
19 35 28 38 35 35 36 36 43 38 35 41
20 41 31 47 42 48 45 46 48 46 44
21 50 42 55 49 58 56 61 59 52 51
22 62 50 63 59 66 66 66 68 63 60
23 67 58 70 64 72 71 74 69 68 67

I figur 1-2 ses udviklingen af bygrust og skoldplet pt. i vinterbyg i forhold til de to foregående år.

Udviklingen af bygrust pt. i vinterbyg i forhold til de to foregående år

Figur 1. Udviklingen af bygrust pt. i vinterbyg i forhold til de to foregående år. Registreringsnettet er stoppet i uge 26, og data er derfor usikre på dette tidspunkt.

Udviklingen af skoldplet pt. i vinterbyg i forhold til de to foregående år

Figur 2. Udviklingen af skoldplet pt. i vinterbyg i forhold til de to foregående år. Registreringsnettet er stoppet i uge 26, og data er derfor usikre på dette tidspunkt.

Kraftige angreb af bygrust i vinterbygsorten Sensation fotograferet 4. maj 2022 af Anders Tobiasen, VKST

Foto 1. Kraftige angreb af bygrust i vinterbygsorten Sensation fotograferet 4. maj 2022 af Anders Tobiasen, VKST. Sorten er tolerant mod havrerødsot. Der er ingen danske data for sortens modtagelighed. 

Samme mark som foto 1 fotograferet 4. maj 2022 af Anders Tobiasen, VKST

Foto 2. Samme mark som foto 1 fotograferet 4. maj 2022 af Anders Tobiasen, VKST.

Fysiologiske pletter på bladene i LG Globetrotter fotograferet 4. maj 2022 af Aksel J. Nielsen, LRS

Foto 3. Fysiologiske pletter på bladene i LG Globetrotter fotograferet 4. maj 2022 af Aksel J. Nielsen, LRS. Pletterne kan findes over hele marken undtagen hvor bygplanterne står i skygge under hegn.

Vinterhvede

4. registrering er foretaget. Der er ikke fundet gulrust eller brunrust. Der er fra praksis 4. maj meldt om fund af gulrust (spredte angreb) i en mark med Heerup på den nordlige del af Samsø. De mest modtagelige af de nuværende mest dyrkede sorter har 2 (modtagelig) i modtagelighed overfor gulrust, mens de tidligere dyrkede sorter Benchmark og Kalmar havde 4 (ekstrem modtagelig) hhv. 3 (meget modtagelig) i modtagelighed. Heerup dækker 8,3 procent af hvedearealet, KWS Extase 6,9 procent og KWS Lili 1,5 procent af hvedearealet. Vær derfor opmærksom på evt. gulrust i disse sorter. Evt. angreb udvikler sig langsommere i disse sorter end i de mere modtagelige sorter.

Meldug er kun fundet i 4 marker (1-10 procent angrebne planter). Meldug bekæmpes i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter frem til vækststadie 40.

Angrebene af Septoria er pt. svagere end normalt grundet det tørre forår. De nedre blade med smitte er i år også visnet i større omfang end normalt. Der er nu udsigt til nedbør nogle steder, men det skal afventes om nedbøren kommer, og hvor meget der kommer. 

Det gennemsnitlige vækststadie er 32 (2 knæ udviklet), mens enkelte af de længst udviklede marker er i vækststadie 37 (fanebladet synligt).

Her ses udviklingen i vækststadier i vinterhvede i registreringsnettet de senere år:

Uge-nr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17 30 30 30 30 30 31 31 31 30
18 30 25 31 31 30 31 30 32 32 31 31
19 31 28 32 32 31 32 31 33 32 32 32
20 33 30 35 33 34 34 32 35 35 34
21 35 33 37 35 38 38 40 39 38 37
22 44 37 46 38 48 47 53 46 43 41
23 50 45 55 41 62 58 66 55 55 53
24 58 55 65 51 68 64 71 65 61 62
25 63 62 70 58 71 69 75 70 68 69
Gulrust i Heerup på Samsø fotograferet 4. maj 2022 af Knud Ravn Nielsen, Velas

Foto 4. Gulrust i Heerup på Samsø fotograferet 4. maj 2022 af Knud Ravn Nielsen, Velas. Der blev gjort spredte fund i marken.

KWS Extase tæt på vækststadie 33, hvor der skal være 2 cm mellem 2. og 3. knæ. Dette er der lige knap, så stadiet er vækststadie 32. Fotograferet 9. Maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST

Foto 5. KWS Extase tæt på vækststadie 33, hvor der skal være 2 cm mellem 2. og 3. knæ. Dette er der lige knap, så stadiet er vækststadie 32. Fotograferet 9. Maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Havrerødsot i hvede (ubehandlet i efteråret) på den vestlige del af Mors tæt ved fjorden fotograferet 5. maj 2022 af Søren Jepsen, Mollerup Mølle.

Foto 6. Havrerødsot i hvede (ubehandlet i efteråret) på den vestlige del af Mors tæt ved fjorden fotograferet 5. maj 2022 af Søren Jepsen, Mollerup Mølle. Pt. er der kun modtaget meget få meldinger om angreb. 

Rug

4. registrering er foretaget.  Der er ikke registreret meldug eller brunrust. Fra praksis er i enkelte tilfælde meldt om brunrust. Der er svage angreb af skoldplet i flere marker. Evt. bekæmpelse af skoldplet er kun aktuel efter nedbør, og hvis der ses mere udbredte angreb på de nedre blade. Bekæmpelse vurderes ikke at blive aktuel, da evt. bekæmpelse kun anbefales til under skridning (vækststadie 55).

Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter til vækststadie 69 (afsluttet blomstring). Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,3-0,35 l Prosaro EC 250. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

Det gennemsnitlige vækststadie er omkring vækststadie 43, mens de længst udviklede marker er tæt på begyndende skridning.

Brunrust i rug fundet på to steder på kystnære og meget milde lokaliteter fotograferet 6. maj 2022 af af Michael D. Fleng, Sagro.

Foto 7. Brunrust i rug fundet på to steder på kystnære og meget milde lokaliteter fotograferet 6. maj 2022 af af Michael D. Fleng, Sagro. Ca 10-15 % planter med rust i de værste områder. Ved bladbasis ses skoldplet.

Triticale

4. registrering er foretaget. Der er kun foretaget registreringer i 10 marker i to sorter. Der er udløst bekæmpelse af gulrust i 3 marker med Cappricia og ikke i nogen af markerne med Trias. Gulrust bekæmpes i Cappricia ved 1 procent angrebne planter. 

Der er udløst meldugbekæmpelse i 2 marker med Cappricia og ikke i nogen af markerne med Trias. Fra praksis er tidligere også meldt om omkring 20 procent angrebne planter i en mark med Cappricia. Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet i vækststadie 31-40 ved over 25 procent angrebne planter og herefter ved over 50 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,3 l Orius Max eller 0,25 l Folicur Xpert. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

Det gennemsnitlige vækststadie er 37 (fanebladet synligt).

1. registrering af svampesygdomme i vårbyg og havre

De første få registreringer er foretaget, og der er ikke fundet angreb af svampesygdomme. Det gennemsnitlige vækststadie er omkring stadie 25 (buskning).

Fysiologiske pletter på bladene i vårbygsorten Stairway. Sorten fik også i flere tilfælde fysiologiske pletter i 2021. Pletterne tillægges kun mindre betydning. Fotograferet 9. maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Foto 8. Fysiologiske pletter på bladene i vårbygsorten Stairway. Sorten fik også i flere tilfælde fysiologiske pletter i 2021. Pletterne tillægges kun mindre betydning. Fotograferet 9. maj 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

4. registrering af svampesygdomme i alm. rajgræs

Der er fundet angreb af kronrust i ca. 50 procent af observationerne, men hovedsagelig svage angreb. Det højeste angreb er 5 procent dækning i Esquire. Meldug er fundet i ca. 15 procent af markerne og med svage angreb. 

De vigtige behandlinger mod svampe i rajgræs er først omkring vækststadie 45-51 og 69. Kun ved kraftigere angreb anbefales en tidligere behandling.

Det gennemsnitlige vækststadie er 33, mens enkelte marker er i vækststadie 37. 

3. registrering af skadedyr i roer

NBR og Nordic Sugar følger forekomsten af skadedyr i sukkeroer til sidst i juni, og resultaterne kan også følges på registreringsnettet. Data opdateres hver torsdag. Der er varierende angreb af trips i markerne.

Se registreringer i Registreringsnettet

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Vil du vide mere?

Støttet af