Landmand.dk skal give endnu mere værdi for landmanden

Landmænd i hele landet får nu adgang til nye funktioner på Landmand.dk. IT-værktøjet, som er masser af landmænds startside, tager dermed et afgørende skridt ind i fremtiden.

Landmand.dk vil fra nu og de næste måneder bevæge sig fra – meget groft sagt - at være en rigtig god og avanceret linksamling til at være stedet, hvor landmanden får et overblik over bedriftens informationer og udvalgte nøgletal. Landmand.dk går med andre ord fra at give overblik til også at give indsigt. Grundlaget er, at landmanden bag et login og kodeord kan finde data fra de eksisterende databaser koblet med den viden, landmanden og hans rådgivningsvirksomhed har om bedriften – ikke mindst på økonomisiden.

Videreudviklingen af Landmand.dk er ambitiøs og så stor en satsning, at direktører og rådgivere i rådgivningsvirksomhederne og hos SEGES ser det som et paradigmeskifte for rådgivningen af den enkelte landmand. Det handler om at kombinere de mange data, der findes om gården, så landmanden og rådgiveren får et helt nyt opfølgnings- og styringsredskab.

Nu får landmanden et helt aktuelt overblik på tværs af sin bedrift og rådgiveren kan tage fat i landmanden og tilbyde højt kvalificeret datadrevet rådgivning. Det er rådgivning baseret på helt aktuelle data for hele gården. De nye nøgletal giver rådgiver og landmand indsigt og mulighed for at rykke hurtigt, hvis der er afvigelser, og tage initiativer for at forebygge at tingene skrider i forhold til budgetter, siger direktør i SEGES, Ivar Ravn og tilføjer:

Landmanden og rådgiveren kan hurtigere komme ind til benet, baseret på fakta og helt opdaterede tal.

Sådan kommer landmanden på

De nye muligheder kommer ikke automatisk til hver enkelt landmand. Hans individuelle Landmand.dk ændrer sig først i det øjeblik, rådgivningen har sikret, at datagrundlaget er i orden – det vil sige, at landmanden har et budget, og at data er opdateret i Ø90 og Summax. I dag er omkring 400 landmænd klar, og er man ikke en af dem allerede, skal man kontakte sin rådgivningsvirksomhed for at blive sat rigtigt op.

Stærkt samarbejde mellem rådgivningsvirksomheder

Det nye Landmand.dk er blevet til i et stærkt samarbejde mellem SEGES, som ejer og driver landmand.dk, og rådgivningsvirksomhederne i Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR). Styrken i samarbejdet er, at SEGES har musklen til at udvikle systemet på fællesskabets vegne, mens DLBR-virksomhederne kender landmandens og rådgivernes behov og er dem, der skal anvende systemet og skabe effekt på bedrifterne.

I samarbejdet er vi enige om at udvikle Landmand.dk i små bidder. Det, vi lancerer nu, er således ikke en kæmpestor, fiks og færdig løsning, men første lille del af et nyt Landmand.dk. Man kan sige, at det er en knallert, som langsomt skal udvikles, så den en dag er blevet til en Harley, beskriver Ivar Ravn.

I SEGES har vi ønsket at arbejde med kortere tid fra udvikling til lancering hos landmanden. På den måde får vi løbende feedback fra landmænd og rådgivere og kan tage det med, når vi udvikler næste funktion. Vi håber, den tilgang bliver taget godt imod. Vi tager mange små skridt hen mod et ambitiøst mål, der handler om at kunne give landmanden og DLBR rådgiverne overblik over alle data og nøgletal direkte på Landmand.dk, siger Ivar Ravn.

Kim Koch, direktør i AgriNord, er formand for den styregruppe, der har taget initiativet til det nye Landmand.dk og arbejdet med datadrevet rådgivning. Øvrige medlemmer af styregruppen er Anders Andersen, Landbosyd, Bjarke Poulsen, SAGRO, Karsten Lauridsen, LMO, Gert Klitgaard, VKST og Morten Langgaard, LandboNord.

Klik her og læs, hvad de hver især siger om mulighederne i det nye Landmand.dk og datadrevet rådgivning.

Fakta om Landmand.dk

Landmand.dk er landbrugets store IT-portal, der giver landmanden ét kodeord til alt, og et digitalt overblik over bedriften. Hver dag har Landmand.dk cirka 2.000 unikke besøg. På årsbasis besøger 20.000 landmænd Landmand.dk.

Landmand.dk blev lanceret i 2005 og i 2011 blev Landmand.dk slået sammen med Landmandsportalen.

Udvikles i samarbejde

De nye tiltag udvikles i et tæt samarbejde mellem SEGES og landbrugets rådgivningsvirksomheder samlet i DLBR. Tanken er at indsatsen puljes, så der i fællesskab udvikles en løsning til gavn for alle landmænd i stedet for at hver rådgivningsvirksomhed bruger kræfter på at udvikle sit eget system. Samtidig sikres fokus på, at de nye muligheder giver mening og kan bruges i praksis for landmanden og hans/hendes rådgiver.