Planter

3. Registrering i kartofler i uge 24

Uge 24: Der findes fortsat mange cikader og på alle lokaliteter og op til i gennemsnit 171-225 pr. limplade.

3. aflæsning af fangster af cikader på gule limplader i stivelseskartofler er foretaget. Fangsterne er fra uge 23 og de første dage i indeværende uge. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen.

Første bekæmpelse foretages tre til fire uger efter begyndende indflyvning, som var i uge 21. Bekæmpelse er således aktuel fra denne uge i de længst udviklede marker og i den kommende uge i øvrige marker. Da der skal være noget bladmasse til at optage sprøjtemiddel. Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer. Til bekæmpelse anbefales 0,15 kg Mospilan.

Se registreringer i Registreringsnettet..

Vil du vide mere?

Støttet af