Opdatering af afregningsmodulet i DMS for prissætningen af kryds-ningskalvene

DMS afregningsmodulet for krydsningskalve opdateres med nye prisforudsætninger. Opdateringen betyder, at tillægget for kalve efter afprøvede kødkvægstyre øges.

Anvendelsen af sæd fra kødkvægstyre til malkekvæg har været kraftigt stigende de senere år, og data fra praksis viser, at der er stor forskel på produktionsværdien af krydsningskalven, afhængigt af hvilken kødkvægstyr, der er far. For at gøre afregningen af småkalve mere objektiv og fair, er der udviklet et afregningsmodul i DMS. Afregningsmodulet, beregner prisen for den enkelte krydsningskalv - til glæde for både mælke- og slagtekalveproducenter. Afregningsmodulet opdateres den 15. januar 2019 for at give en mere præcis vurdering af slagtekalvens værdi ud fra den gennemsnitlige notering i 2018.

Opdateringer i afregningsmodulet

For at opnå en sikker og stabil prissætning af alle krydsningskalve, er der taget udgangspunkt i de fire mest brugte kødkvægstyre (Golden, Tornado, Jupiter og Lucas), der både har sikre avlsværdital og mange slagteresultater. Afkom efter disse tyre bruges til at beregne produktionsværdien i forhold til renracede Holstein tyrekalve. Til at beregne produktionsværdi for kalve efter alle andre kødkvægstyre anvendes fædrenes X-indeks – se nærmere forklaring i videoen Modul i DMS beregner pris for krydsningskalvene

Ændringer i noteringen resulterer helt overordnet i en større merværdi af krydsningskalve sammenlignet med renracede Holstein-tyrekalve end tidligere. Dette skyldes, at kalve i Dansk Kalv-konceptet, med en slagteform over 5, bliver afregnet højere end tidligere. Derudover er der nu også indregnet kødkvægstillæg i noteringen for ungtyrekategorien 12-24 mdr. Dette giver især en gevinst til krydsningsdyr med god slagteform.

For at opnå det bedste bud på en fremtidig afregning er den gennemsnitlige Danish Crown-notering for 2018 brugt til beregningerne. Ved brug af et gennemsnit frem for en enkelt notering tages højde for variation i prisen gennem året.

Den forventede merværdi for krydsningskalve

I tabel 1 ses den forventede merværdi for kødkvægskrydsninger på malkekvægsracer, baseret på afkom efter de fire mest brugte kødkvægstyre (Golden, Tornado, Jupiter og Lucas). Merværdien er sat i forhold til renracede Holstein-tyrekalve. Disse værdier er grundlaget for afregningsmodulet i DMS.

Tabel 1. Forskelle i produktionsværdi mellem krydsninger og renracede Holstein-tyrekalve for afprøvede og uafprøvede ungtyre (kødkvægstyre uden officielle avlsværdital). Værdier vil blive brugt fremadrettet i afregningsmodulet.

Køn
Racekombination
Afregning 2018
Afregning 2019
Tyr
KØD*RDM
kr. 1.112
kr. 1.264
Tyr
KØD*HOL kr. 1.126 kr. 1.254
Tyr
KØD*JER
kr. 361
kr. 437
Tyr
KØD*KRY kr. 1.164 kr. 1.240
Kvie
KØD*RDM
kr. 445
kr. 501
Kvie
KØD*HOL kr. 449 kr. 499
Kvie
KØD*JER
kr. -383
kr. -409
Kvie
KØD*KRY kr. 448 kr. 468
Tyr
KØD uafprøvet*Tung race
kr. 911
kr. 1.058
Tyr
KØD uafprøvet *JER kr. 185 kr. 369
Kvie
KØD uafprøvet *Tung race
kr. 262
kr. 331
Kvie
KØD uafprøvet *JER kr. -540 kr. -542

Tabellen viser, at krydsningskalve efter ikke-afprøvede kødkvægstyre har en mindre produktionsværdi end kalve efter de fire blåkvægstyre, der er anvendt som reference.

I DMS-modulet beregnes prisen med hensyntagen til, at kalve efter de avlsmæssigt bedre kødkvægstyre koster mere end kalve efter mindre gode tyre. Det er X-indekset for kødkvægstyre, som anvendes til at justere prisen afhængig af, hvilken tyr der er far til kalven.

Hvordan deles merværdi mellem køber og sælger i DMS?

Den produktionsmæssige merværdi er som standard delt med 50 procent til hhv. køber og sælger i DMS- modulet. Afregningsmodulet i DMS kan bruges, både når slagtekalveproducenten køber direkte hos mælkeproducenten, og på sigt vil det også blive muligt at bruge for kalveformidlere.