Natur og vandmiljø

Temadag om ny natur

På temamødet skal vi besøge lodsejer Karsten Hansen, som ejer Vestergaard midt i Nationalpark Thy.

Dato
30. juni 2022

Pris
Gratis

Tidspunkt
13:00 - 15:00

Tilmeldingsfrist
27. juni 2022

Sted
Vestergård, Tyskebakken 5, 7700 Thisted

Tilmelding

I 2019 valgte Karsten at omlægge knap 2 hektar agerjord til natur, bl.a. med det formål at skabe nye levesteder for den meget sjældne sommerfugl Ensianblåfugl, der lever på klitheden, der grænser op til Karstens ejendom.

Projektet er blevet til i tæt samarbejde med Nationalpark Thy og har modtaget finansiering fra Den Danske Naturfond. 

På temamødet vil vi blandt andet komme ind på følgende emner:

  • Sådan sikrer du finansiering af dit kommende naturprojekt
  • Etablering af ny natur – hvordan gør man?
  • Forvaltning – hvordan sikres biodiversiteten optimale forhold på nye naturarealer?

Tilmelding

Tilmeld dig senest den 27. juni hos Connie Vyrtz Pedersen på cvp@seges.dk

Vil du vide mere?

Støttet af