Salmonella - hero

Kvæg

Salmonella i kvægbesætningen? Gå ikke glip af SEGES’ gratis rådgivningsforløb

71 kvægbesætninger med salmonellasmitte har allerede gjort det: Taget imod en hjælpende hånd fra SEGES til sanering. Hjælpen er efterspurgt – så skynd dig at slå til.

”Det har givet os tro på, at vi kan gøre noget ved det – og mere fokus.”
”Dejligt, at der har været fokus på, at der skal være økonomi i beslutningerne om tiltag.”
”Tiltagene har flyttet noget andre steder også – fx kodødeligheden.”
”Vi har fået mere struktur på arbejdet med kalvene – og det har faktisk gjort håndteringen af dem nemmere.”
”Det har været godt med en håndsrækning”
”Allerede da vi tog blodprøver af kalvene 2. gang, var de fri.”
”Dejligt med en opringning, hvor man får lejlighed til at spørge og får hanket op i sig selv.”
”Jeg har fået gode forslag til lavpraktiske løsninger og småændringer af rutiner.”
”Sundheden hos kalvene er løftet, så det også gavner økonomien.”
 
Ovenstående er blot et lille udpluk af kommentarer fra landmænd, som har takket ja til SEGES’ tilbud om et gratis rådgivningsforløb om salmonellasanering.

”Rådgivningsforløbet handler i høj grad om – sammen med landmanden – at gøre saneringstiltage-ne nemme og overskuelige,” forklarer dyrlæge Malene Budde. Hun er en af de fem dyrlæger, som indgår i SEGES’ erfarne salmonella-team.

Nemme løsninger på vigtige tiltag i saneringsprocessen

Ifølge Malene Budde er det de færreste landmænd, som har overskud til at lave en masse foran-dringer i de daglige rutiner i forbindelse med saneringsprocessen.
”Men tit er landmanden og hans medarbejdere allerede godt i gang og gør en masse ting rigtigt. Og så handler det i reglen om at gøre handlingsplanen overskuelig og finde nogle nemme og praktiske løsninger på nogle få vigtige tiltag, de ikke får gjort noget ved,” forklarer Malene Budde.
Som eksempel nævner hun, at det kan være en udfordring at få kalven taget hurtigt fra koen – et af de helt centrale tiltag i saneringsprocessen.
”Der har flere haft glæde af løsningen med at have en palletank stående uden for kælvningsbok-sen, så den første medarbejder, der kommer forbi efter kælvningen, kan løfte kalven over i den. Så kan den medarbejder, som står for kalvepasningen, efterfølgende sætte kalven ind på plads. På den måde er man sikker på, at den første medarbejder, som ser kalven, tager sig af den,” forklarer Malene Budde.

Det indebærer rådgivningsforløbet

Det gratis rådgivningsforløb tilbydes til alle kvægbrugere med salmonella i besætningen. Forløbet omfatter tre besætningsbesøg og løbende telefonisk opfølgning. Besætningsdyrlægen deltager som minimum ved det første besætningsbesøg. SEGES-dyrlægen følger løbende op på, om udviklingen går i den rigtige retning og tager sammen med landmanden stilling til, om der skal ændres eller ju-steres i tiltagene.

Rådgivningen fra SEGES skal landmanden ikke betale for, men han står selv for udgifterne til del-tagelse af egen dyrlæge og nødvendige laboratorietests.
Forløbet varer 12-18 måneder.

Er du interesseret, så kontakt konsulent Lene Trier på mail ltr@seges.dk eller tlf. 8740 5237.

Vil du vide mere?

Støttet af